Daily Archives: December 13, 2016

Екатерина Василевна Солнцева-Накова

Работни езици: руски  и полски;

Област на преводаческа дейност: Художествена литература; хуманитаристика; игрални филми;.

Кратка биография: Е. Солнцева е редактор при ФСФ в СУ ”Св.Климент Охридски” и задочен докторант по специалността ”Лингвистика на текста”. Изследва „Езиковите стереотипи в научните текстове върху материал от руски, полски и български научни рецензии”.Завършила е Славянска филология-полонистика в СУ със втора специалност руски език, а през 2015 г. завърши магистратура по специалността ”Литература, кино и визуална култура” при ФСФ в СУ. Освен това е завършила курс по мениджмънт в сферата на културата, науката и образованието при Центъра по културознание на Философския факултет при СУ и е защитила проекта ”Изток-Запад”.

Била е на специализация при варшавския университет през 1978, 1979 и 1980 г. с научен ръководител проф. Рох Сулима. През 1994 г. е била на стаж при Полската академия на науките по покана на проф. Тереза Добжинска в Института за литературни проучвания със съдействието на полската фондация „Сефан Батори”. През 1996 г. по покана на проф. Станислав Гайда е била на специализация в гр. Ополе в Института по славянски филологии със съдействието на Фондация „Отворено общество”, а през 1998 г. по покана на проф. О. Д. Митрофанова- ректор по наука е специализирала в Москва – Института Пушкин със финансовата подкрепа на „Отворено общество”.

През 2001 г. печели конкурс за гр. Краков – Ягелонския университет пред полската Фондация „Кралица Ядвига” и работи над проекта ”Апетит за промяна”. Превежда и е съставител на целия брой на сп.”Критика”, посветен на полската литературна критика.

Избрани преводи:

  • Адам Бахдай, “Аз и пилотът”/от полски език/, Изд.”Отечество” С., 1985;
  • ”Мелек-ханъм” от Осман бей, Университетско издателство С.,1996;
  • „Турските Хареми” от Мелек –ханъм, Изд.”Изток-Запад, С., 2000 г;
  • Сп. Критика, „Апетит за промяна, посветено на полската литературна критика (Критическите откъси от Йежи Яжембски, Кшищоф Униловски, Дариуш Новацки, Лешек Шаруга, Роберт Осташевски, Анна Нашкиловска, Анджей Вашкевич и Анджей Скрендо).

Работила е като извънщатен преводач от руски и полски език при СБЖ, СБП, Съюза на кинематографистите в България, Профсъюзите, Студентския дом, НАТФИЗ, БНФ, Дома на киното в София, международния отдел на Комитета за култура и Превеждала е всички руски и полски игрални филми във Филмотечно кино „Одеон”-София от 1975-2008 г.

Данни за контакт: email: solnceva@yahoo.com