Monthly Archives: November 2016

Конкурс за заемане на длъжността „главен редактор“ на издателство и списание „Панорама“

В изпълнение на решение на Управителния съвет на СПБ от 21 ноември 2016 г. Съюзът на преводачите в България обявява конкурс за заемане на длъжността „главен редактор“ на издателство и списание „Панорама“.

Кандидатите трябва да представят автобиография и концепция за дейността и развитието на „Панорама“ (насоки в проектната дейност, работа със сътрудници, критерии при подбора на заглавия).

Краен срок за подаване на документи – 25 януари 2017 г.

Събеседването с допуснатите до конкурса кандидати ще се състои на 31 януари 2017 г.

Главният редактор отговаря за:

 • литературната стратегия и политика на „Панорама“;
 • изработването на издателските планове;
 • изготвянето на график за кандидатстване по проекти за субсидирани издания и избора на екип за направата им;
 • осигуряването на преводачи, редактори, коректори, художници, специалисти по  предпечата;
 • производството на изданията и взаимоотношенията с печатниците;
 • разпространението на изданията;
 • промоцията и рекламата на изданията;
 • движението на финансовите потоци;
 • изготвянето на предварителни договори със съответните изпълнители и подписването на приемно-предавателни протоколи за извършената дейност.

Откъс от “Бърненски разкази” на Иржи Кратохвил в превод на Добромир Григоров

kratohvil-previewПредставяме “Ангелите на нищожността” – разказ от сборника „Бърненски разкази“ на Иржи Кратохвил в превод от чешки на Добромир Григоров. Книгата е издание на СОНМ, художник е Борис Праматаров. 

Иржи Кратохвил (*1940) е писател и драматург, есеист и журналист, една от най-значимите фигури в съвременната чешка литература. Публикува първите си разкази още през 1964 г., а след август 1968 г. попада в списъка на забранените автори заедно с Вацлав Хавел, Милан Кундера и много други. Днес Кратохвил е един от най-популярните и четени чешки писатели. На български са преведени творбите му „Любов моя, Постмодерна“ (2001), „Лягай долу, звяр!“ (2006), „Лейди Карнавал“ (2008) и „Лека нощ, сладки сънища“ (2015). Носител е на престижните литературни награди „Том Стопард“ (1991), „Карел Чапек“ (1998), „Ярослав Сайферт“ (1999) и др.

„Бърненски разкази“ се появяват през 2007 г. По думите на самия Кратохвил: „Историите […] се разполагат в седем бърненски десетилетия, някои от тях са още от времето на немската окупация, част от тях – в четирите десетилетия на комунизма, а повечето са от нашата съвременност. Най-голямата част от бърненските разкази написах след 1990 г.“ В тях откриваме неочаквани развръзки, трагикомични сюжети и герои, невероятни и нерядко гротескни скокове в пространството и времето, както и добронамерено пародиране на техниките на постмодерното писане. Кратохвил разказва увлекателно и с ненатрапчива ерудиция, като същински Демиург, който твори своите собствени светове сякаш отвъд субстанцията на света, осланяйки се единствено на себе си и полета на своето въображение.

Преводачът на книгата доц. д-р Добромир Григоров (*1968) е преподавател по история на чешката и словашката литература в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор е на книгите “Милан Кундера и познанието на романа” (2001) и „Градината на литературната история“ (2012). Превежда съвременна чешка проза и хуманитаристика (Даниела Ходрова, Вацлав Хавел, Михал Айваз, Хана Андроникова, Томаш Змешкал, Якуба Каталпа и др.). Член е на редакционния съвет на списанията „Slavia“ (Прага) и „Bohemica Litteraria“ (Бърно), съосновател и редактор на електронното списание за хуманитаристика „Littera et Lingua“.

Книгата е част от проекта «Разказът – един пренебрегнат жанр», подкрепен от Програма «Креативна Европа» на ЕС.

 

Continue reading

Дискусия за превода и редактирането


Съюзът на преводачите в България и
Магистърска програма “Преводач-редактор” към ФСлФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

Ви канят на дискусия на тема:

Превод и редактиране на превода –

специфики на сътрудничеството между преводач и редактор, граници, права и отговорности

memento_correction_okС участието на:

 • Надя Радулова и Димитър Кенаров, преводач и редактор на “Каквото ти принадлежи” на Гарт Грийнуел (Black Flamingo, 2016);
 • Петър Скип, преводач на “Стремглаво” (Преводът) на Майкъл Фрейн (Кибеа, 2016), и Анета Мечева, редактор на “Стремглаво” (Редакцията) на Майкъл Фрейн (Кибеа, 2016).

Модератор: Надя Розова

14 ноември
18 ч. зала 2 на СУ

Представяне в България на Референтната рамка PETRA-E за образованието и подготовката на литературните преводачи

frameworkСЪЮЗЪТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ви кани на представянето в България на
Референтната рамка PETRA-E за образованието и подготовката на литературните преводачи,
което ще се състои на 09.11 (сряда) от 17 ч.
в Къща за литература и превод
кв. Изток, ул. Латинка 12, (срещу входа на 119 СОУ).

Представя: Теодора Цанкова, председател на секция “Художествен превод” към СПБ и участник в проекта PETRA-E

Референтната рамка PETRA-E за образованието и подготовката на литературните преводачи, резултат от проекта PETRA-E*, определя и описва компетентностите на литературните преводачи и посочва нивата на владеенето им. Целта е да привлече вниманието към спецификата на литературния превод и по този начин да допринесе за подобряването на качеството му в Европа и за по-голямата видимост на литературните преводачи.
*PETRA-E – Platforme Européenne pour la traduction littéraire – Education