Monthly Archives: January 2017

Мая Ценова: Да си счупиш езика, докато превеждаш Хасан Бласим

Водени от разбирането, че литературният преводач е не механичен посредник, а активен участник в процеса на представяне на литературни произведения в друга езикова и културна среда, представяме позицията на нашата колега Мая Ценова, преводач и арабист, за творчеството на иракския автор Хасан Бласим. Мая Ценова е преводач на сборниците с разкази на Бласим “Лудият от площад Свобода” (Жанет 45, 2015; преводът й бе отличен с награда за ярки постижения на СПБ за 2016) и “Иракският Христос” (Жанет 45, 2016). Изложението й е първоначално публикувано в блога на Форума за арабска култура.

 

Continue reading

Откъс от “Пасторска дъщеря” на Джордж Оруел в превод на Аглика Маркова

Представяме “Пасторска дъщеря”, повест от Джордж Оруел в превод на нашата колега Аглика Маркова. Книгата е скорошно издание на “Фама”. Преводачката представя повестта по следния начин: “Книгата е от Джордж Оруел, да, но не от онзи автор, когото познаваме от двете му знакови книги: „1984“ и „Фермата на животните“. Писана е през трийсетте години на ХХ в. (излязла е от печат през 1935 г.) от младия Оруел, по онова време – възторжен утопичен социалист. Поставил си задача да направи безжалостен разрез на всички слоеве на британското общество от онова време, той започва от Черквата и завършва с личния живот на главната героиня. Омерзението и отчаянието му стават ясни единствено, когато човек е затворил и последната страница – иначе преживяванията и терзанията на героите предизвикват у читателя неудържим смях с парадоксалността на житейските ситуации.”

Следва откъс от “Пасторска дъщеря”.

 

Continue reading

Награда за превод на Огнян Стамболиев

На 28-мия международен литературен фестивал на името на  Михай Еминеску (1850-1889), състоял се наскоро в румънския град Турну Северин, нашият колега Огнян Стамболиев получи голямата награда за превод. Нашият критик и преводач представи сборника „Бедният Дионис” (издание на „Авангард принт”)  с избрана проза, публицистика, критика и писма на „гения на румънската поезия”, известен и като „последния европейски романтик”, който беше високо оценен от критиката и изследователите на поета на 5 тия  международен конгрес на еминесковедите през септември миналата година в столицата на Република Молдова, отличен също там и с наградата за превод на 10-тия международен салон на книгата.

Методи Захариев

Европейска мрежа PETRA-E за образованието на литературните преводачи

На 1 януари 2017 г. девет европейски организации[1] основаха мрежата PETRA-E за образованието и подготовката на литературните преводачи. Членовете на мрежата възнамеряват да популяризират, прилагат и доразвиват Референтната рамка PETRA-E – резултат от проекта PETRA-E, финансиран по програма Еразъм+ на ЕК (2014-2016) – и да предоставят пространство за сътрудничество и дискусии по засегнатите в Рамката теми.

Референтната рамка PETRA-E описва компетентностите на литературните преводачи и посочва нивата на владеенето им. Тя допринася за подобряването на качеството на литературния превод в Европа и за по-голямата видимост на литературните преводачи. Рамката е налична на девет езика: английски, български, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, унгарски и френски.

В краткото време, изминало от представянето на Референтната рамка, голям брой организации проявиха интерес да се включат в нататъшното развитие на проекта. Мрежата приема нови членове: академични и неакадемични институции, които споделят принципите, заложени в Референтната рамка, и имат желание да прилагат Рамката към учебните си програми и да допринасят за нататъшното й развитие. Първата среща на членовете на Мрежата ще се състои през есента на 2017 г.

Проектът PETRA-E приключи през август 2016 г. и получи висока оценка (93/100). Референтната рамка може да бъде свалена оттук (кликнете върху знамето за съответния език). Налична е и база данни с програми и курсове по литературен превод в Европа, още един резултат от проекта PETRA-E.

За контакт: Karlijn Waterman, Postbus 10595, NL 2501 HN Den Haag, Netherlands, petra-e@taalunie.org

[1] Британски център за литературен превод, Европейски съвет на асоциациите на литературните преводачи, Льовенски католически университет, Немски преводачески фонд, Университет „Лоранд Етвеш“, Дружество за нидерландски език, Утрехтски университет, Университетска фондация „Сан Пелегрино“, Холандско-фламандския център за експертиза по литературен превод