Копринка Драгоева Червенкова

Работни езици: английски, руски

Област на преводаческа дейност: литература, филми, право, търговия

Кратка биография: Руска гимназия

Английска филология в СУ „Св.Климент Охридски”

Избрани преводи: Данъчен речник

Две книги на Даниел Стийл

Още четири книги художествена литература

Филми в БНТ от английски и руски

Български филми от български на английски

Данни за контакт:

email: koprinka4@abv.bg