Конкурс за млади преводачи на съвременна унгарска литература

Съюзът на преводачите в България (СПБ) обявява първото издание на Конкурса за млади преводачи на съвременна унгарска поезия и проза. Конкурсът се провежда със съдействието на Унгарския културен институт в София при Посолството на Унгария (УКИ) и на унгарския лектор към Програма „Гост-преподаватели за унгарската култура“ – Институт Балаши при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария.

Конкурсът е за млади преводачи до 35 години, които до момента имат не повече от една публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаически текст и/или стихотворение от съвременен унгарски автор. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от жури, съставено от членове на СПБ. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждането на проблемите на превода в изпратените работи, в която ще се включат всички участници под ръководството на членовете на журито.

Ще бъдат излъчени по един победител в категории „Художествена проза“ и „Поезия“ и ще бъдат раздадени четири поощрителни награди, по две в двете категории.

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД

Тази година стихотворният текст е на съвременната унгарска поетеса Кристина Тот, а разказът – на писателя Янош Хаи.

Текстовете за превод могат за бъдат изтеглени оттук: художествена проза и поезия

НАГРАДИ

Двете първи награди предвиждат едноседмичен престой на победителите в Преводаческата къща на Балатон със стипендия, осигурена от Фондация „Унгарска преводаческа къща“. Транспортът до Будапеща и обратно ще бъде поет от транспортна фирма „Метро“. Останалите отличени участници ще получат книги от унгарски автори – оригинални и преводни.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 23 ноември 2018 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес <spbprojects2018@gmail.com>

  • превода на разказа и/или стихотворението с приложена декларация за авторство на изпратения превод; 

  • автобиография на български език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл;

  • актуална снимка.

СРОКОВЕ

  • Краен срок за изпращане на превода: 23 ноември 2018 г. 

  • Обявяване на резултатите: 10 декември 2018 г. 

  • Провеждане на работилница за обсъждане на проблемите на превода в получените интерпретации с всички участници, под ръководството на членовете на журито – 12 декември 2018 г.

  • Гостуване на наградените преводачи в Преводаческата къща: зима/пролет 2019 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пишете ни на адрес: <spbprojects2018@gmail.com>