Monthly Archives: June 2018

ЕСАЛП публикува Указания за справедливи договори

На 10 май 2018 г. Общото събрание на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) прие Указания за справедливи договори като средство за установяване на добри практики в областта на превода на художествена литература и хуманитаристика. Указанията са изработени въз основа на Хексалога за добри практики, публикуван от ЕСАЛП през май 2011 г.

Указанията обръщат особено внимание на отстъпването на права, моралното право, възнаграждението, отчетността, приемането на превода и гаранциите за издателите, като включват бележка и за „договорите за възлагане на изработване на произведение“.

Указанията са предназначени за преводачите и техните сдружения, но целият сектор на книгоиздаването може да извлече полза от тях. Според ЕСАЛП справедливи договори, равнопоставени отношения и добри материални и нематериални условия за труд на преводачите са необходимо изискване за качествения превод на художествена литература и хуманитаристика.

Надежда Розова с наградата “Христо Г. Данов”

Вчера, 15.06., на официална церемония в Пловдив, в рамките на инициативата “Пловдив чете”, бяха връчени ежегодните национални награди на името на Христо Г. Данов за принос в националната книжовна култура. В категория “преводна книга” беше отличена нашата колега Надежда Розова за превода си на “Химера” от Джон Барт. Поздравления!

Останалите наградени можете да видите тук.

Хексалог на ЕСАЛП

или

Кодекс за добри практики

Шестте правила за „честна игра“ в литературния превод, приети от Общото събрание на ЕСАЛП на 14 май 2011 г.

  1. Отстъпване на права

Правата за използване на превода се отстъпват за не повече от пет години и съобразно с условията на отстъпване и периода, за който са отстъпени правата на оригиналното произведение. Всички отстъпени права се посочват в договора.

  1. Възнаграждение

Преводачът трябва да получава справедливо възнаграждение за възложената работа, което да му дава възможност да живее достойно и да създава превод с добри литературни качества.

  1. Заплащане

При подписване на договора преводачът трябва да получи поне една трета от възнаграждението. Останалата част трябва да му бъде заплатена най-късно при предаването на превода.

  1. Задължение за издаване

Издателят трябва да издаде превода в предвидения в договора срок, не по-късно от две години след получаването на ръкописа.

  1. Дял от печалбата

Преводачът трябва да получава справедлив дял от печалбата от използването на труда му, независимо от начина на използване, считано от първия екземпляр.

  1. Името на преводача

В качеството си на автор на превода преводачът трябва да бъде посочван поименно навсякъде, където е посочван авторът на оригинала.

Конкурс за млади преводачи на съвременна унгарска литература

Съюзът на преводачите в България (СПБ) обявява първото издание на Конкурса за млади преводачи на съвременна унгарска поезия и проза. Конкурсът се провежда със съдействието на Унгарския културен институт в София при Посолството на Унгария (УКИ) и на унгарския лектор към Програма „Гост-преподаватели за унгарската култура“ – Институт Балаши при Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария.

Конкурсът е за млади преводачи до 35 години, които до момента имат не повече от една публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същ прозаически текст и/или стихотворение от съвременен унгарски автор. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от жури, съставено от членове на СПБ. След обявяването на резултатите от конкурса ще бъде проведена работилница за обсъждането на проблемите на превода в изпратените работи, в която ще се включат всички участници под ръководството на членовете на журито.

Ще бъдат излъчени по един победител в категории „Художествена проза“ и „Поезия“ и ще бъдат раздадени четири поощрителни награди, по две в двете категории.

Continue reading