ЕСАЛП представя “Черепът на Йорик”

В последните дни на Годината на Шекспир Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи (ЕСАЛП) вдъхва живот на най-известния стих на Барда, представяйки го на 21 европейски езика, и ви честити настъпващата 2017 година.