Daily Archives: April 26, 2019

Венцеслав Константинов: Самопризнанията на един изкушен изкусител

Предлагаме пространно интервю на Емил Басат с Венцеслав Константинов, съставено от поредица по-кратки интервюта, взимани по различно време.

Първоначален, некоригиран от Венцеслав Константинов, вариант на разговора е включен в „Преводът – лица и маски” (книга втора) на Емил Басат. Тук за пръв път интервюто се публикува в окончателния си, редактиран вид. 

Можете да го свалите оттук.