Daily Archives: October 21, 2018

In memoriam: Димитър Стефанов

С прискърбие съобщаваме, че на 19 октомври т.г. ни напусна Димитър Стефанов Бъчваров (1932–2018).

Димитър Стефанов бе член-учредител на Съюза на преводачите в България, изключителен преводач от чешки, словашки и руски, а също и даровит поет, писател, автор на детски книги, съставител и редактор на поетични антологии…, удостояван с множество български и чуждестранни награди. Ще го помним като достоен човек и колега!

Опелото се състоя на 21 октомври 2018 г., от 14.15 ч., в храм “Света Неделя”.

Бог да го прости!

 

ВИДИМОСТ

Не гледай само напред. Не гледай само назад.
Не гледай само напред и назад. Поглеждай и
надолу. Ако можеш – погледни и в дълбочина.
Поглеждай и нагоре. Над ниската облачност има
високо небе.
А знаеш ли какво ми се случи днес?
От покрива
видях корена,
от мазето – орела.

Димитър Стефанов