Daily Archives: October 31, 2018

Покана: „За Полша – с любов. Българските гласове на полската литература”

100 години от възстановяването на независимостта на Полша

Представяне на книгата

„За Полша – с любов. Българските гласове на полската литература”

на Емил Басат, с участието на автора

(издателство „Парадигма”, София, 2018)

Кога: 6 ноември 2018 г., вторник, 18.00 ч.                                                                                                                      Къде: Полски институт в София, ул. „Веслец“ № 12, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Издателство „Парадигма”

Книгата ще представят: д-р Сабина Павлова, лингвист, д-р Митко Новков, литературен критик и Ярослав Годун, директор на Полския институт в София.

Откъси от творбите на полските автори ще чете актрисата Маргарита Хлебарова.

 

Книгата включва интервюта с 19 изтъкнати български литературоведи и преводачи на полска литература на български език: Димитрина Лау-Буковска, Благовеста Лингорска, Божко Божков, Магдалена Атанасова, Иван Вълев, проф. Боян Биолчев, Вера Деянова, Богдан Глишев, Антоанета Попова, Мира Костова, Лъчезар Селяшки, Силвия Борисова, проф. Галя Симеонова-Конах, проф. Калина Бахнева, проф. Панайот карагьозов, проф. Правда Спасова, проф. Маргрета Григорова, Юлиян Божков и д-р Камен Рикев.

Тази книга е плод на носталгия и на тъга – тъга по едно красиво и изпълнено със смисъл време на приятелство и тъга по отишлите си без време хора – Боян и Юлия Обретенови, Величко Тодоров и Галя Белинска, благодарение на които навлизах в света на Полша. Това е книга и на закъснялото ми признание към онези труженици на превода, които претворяваха полското слово през годините, както и към изследователите на българо-полските културни връзки. Лицата на българската полонистика са многобройни и различни, сред тях има компаративисти, езиковеди, лингвисти, синхронни и консекутивни преводачи, филмови преводачи, учени, съчетаващи своите интереси с превод на художествена литература, поети – всички те обединени от една обща любов към Полша.Искаше ми се през техните гласове и мисли да станете съпричастни, скъпи читатели, на онова, което героите ми наричат “глътка въздух”, “усещане за свобода”, “морален пример”. Благодаря на всички мои герои преводачи, дали съгласието си да участват в това наше общо пътешествие в полския свят. Пътуване, което надявам се да продължи и в една бъдеща книга посветена на полските българисти. (Емил Басат)

Емил Басат е литературен журналист и историк на превода. Завършил е българска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”. От 40 години прави анкети с български преводачи и с чуждестранни българисти. Автор е на 6 книги – “Чешки триптих” (в съавторство с Величко Тодоров), “Преводът – лица и маски” – книга първа и втора, книга трета очаква своя издател, „Българо-унгарски двуглас”, „Словашките лица на българската литература”(електронен вариант) и „За Полша – с любов”. Носител е на наградата на СПБ и фондация „Панагирик” за цялостен принос в популяризирането на преводното дело в България. Ръководител е на секция “Теория, история и критика на превода” на СПБ.

Заповядайте!