Daily Archives: May 26, 2018

Конкурс за годишните награди за превод на СПБ

Уважаеми  издатели, критици, ценители на добрия превод,

Съюзът на преводачите в България Ви кани да направите своите предложения за годишните награди на СПБ за превод.

За Ваше улеснение и в услуга на журитата прилагаме формуляр за заявка.

Наградите на СПБ се връчват всяка година на Международния ден на преводача, 30 септември.

Период на издаване на номинираните произведения: 01 юли 2017 – 30 юни 2018 г.

Според чл. 3 (6) от Правилника: Носител на награда за конкретен превод може да бъде предлаган отново за такава след период от три години. Информация за носителите на награди от предишни години е налична на сайтовете на СПБ, за 2015, 2016 и 2017 г.

Краен срок за подаване на заявки: 31 юли 2018 г. на e-mail: office@bgtranslators.org

Изискване: Заявката следва да е придружена от един екземпляр от номинираното произведение и от неговия оригинал в електронен вариант (pdf) или като книжно тяло, предоставени в офиса на СПБ, и от попълнен формуляр, включващ и мотивировка за номинацията.

За всяко номинирано заглавие издателите следва да внесат такса от 30 лв. за рецензирането му на следната банкова сметка:

Съюз на преводачите в България
IBAN               BG63STSA93000023960090
BIC                  STSABGSF
При банка     БАНКА ДСК
Основание – такса год. награда + номинирано заглавие

За въпроси и уточнения: office@bgtranslators.org, 02/986 45 00  (офис на СПБ), 0885 846 579 (Н. Димитрова, съюзен секретар).

Представяме “Една любов на Суан” на Марсел Пруст в превод на Росица Ташева

Името на Марсел Пруст (1871-1922), коренно променил световния литературен климат в началото на XX век., се свързва преди всичко с повествователния стил наречен „поток на съзнанието“ и със седемтомния му роман „По следите на изгубеното време“. „Една любов на Суан“ е единствената част от многотомника, която представлява и самостоятелно произведение, посветено на любовта на един естет, Суан, към една „кокотка“, Одет. Това е разказ за любовта, за ревността, за съмнението и доверието в техните най-тънки отсенки, предадени с необикновено психологическо проникновение. Няма в световната литература по-изчерпателен, по-задълбочен и по-въздействащ художествен анализ на любовната обсебеност, на чувството, което не се влияе от никакви външни фактори и не зависи нито от нас, нито от обекта си, на страстта, която е по същността си безпричинна. А особеното очарование на прозата на Пруст се дължи и на неподражаемия му стил – дългите фрази с по няколко вметнати изречения, усложнени, понякога трудни за четене, но винаги премислени, стройни и хармонични като музика. Ето два откъса от тази изключителна творба в новия превод на нашата колега Росица Ташева. Книгата е скорошно издание на “Колибри”.

 

Continue reading