Евелина Венциславова Пенева

Работни езици: английски, френски

Област на преводаческа дейност: художествена литература

Кратка биография: През 1995 година завършва Езикова гимназия „Д‑р Петър Берон“, Кюстендил с първи език френски език и втори английски. През 2001 година се дипломира като бакалавър по специалност „приложна лингвистика“ с квалификация преводач по френски и английски, НБУ. През 2010 година завършва в НБУ обучението си за магистърска степен по специалност „писмен превод“ с квалификация „филолог-преводач с два чужди езика“. За получаване на магистърската степен защитава теза „Осветляване“ на текста при превод на автобиографичен текст „Париж-Атина“ на Василис Алексакис“. Има около 100 преведени заглавия, превежда от английски и френски. Работила е за издателствата “Унискорп“, „Ера“, „Егмонт България“, „Пан“, „Сиела“ и др.
През 2021 година излиза книгата ѝ „И небето се отвори“, издателство „Фабер“.

Избрани преводи:

  • Андре Агаси, “Открито“;
  • Джъстин Кронин, „Проходът“ и „Дванайсетте“;
  • Майкъл Кънингам, „Преди да падне здрач“;
  • М. Лог и П. Конради, „Речта на краля“;
  • Ф. Льольор, „Малкия Хектор и уроците на живота“;
  • Кристин Теръл, „Всички наши вчерашни дни“;
  • Л. М. Олкът, „Малки жени“, „Добри съпруги“;
  • Мюриел Барбери „И розата сама да е“;
  • Е. С. Дж. Мандел „Стъкленият хотел “и др.

Данни за контакт: nesumaz@gmail.com;

тел. 0887 20 71 15; 0886 40 13 99