Daily Archives: March 11, 2018

Благовеста Лингорска с Преводаческата награда на името на Ришард Капушчински

Ришард Капушчински и Благовеса Лингорска; снимка: личен архив на проф. д-р Минка Златева

На 4 март тази година на тържествена церемония в Драматичния театър във Варшава Преводаческата награда на името на Ришард Капушчински за високи заслуги за превода и популяризирането на творчеството на “репортера на века” на чужд език бе връчена на българската преводачка Благовеста Лингорска.

Благовеста Лингорска е родена през 1938 г. в гр. София. Завършила е славянска филология в СУ “Климент Охридски“, където след това е дългогодишен преподавател по полски език. Към края на 70-те години започва своята преводаческа дейност, свързана предимно с популяризирането на творчеството на Ришард Капушчински. Досега са издадени в неин превод творбите му: “Императорът”, “Шахиншахът”, “Империята”, “Лапидарии” (I, II, III, VI), “Футболната война”. “Още един ден живот”. “Абанос”, “Дневникът на репортера”, “Стремителният ход на историята. Записки на ХХ и ХХI в.”, “Другият”. Под печат е книгата „Писането. С Ришард Капушчински разговаря Марек Милер“.

През 2016 г. Благовеста Лингорска бе удостоена със Специалната награда на СПБ за изключително високи постижения за превода от полски език на “Автопортрет на репортера / Стремителният ход на историята. Записки за ХХ и ХХІ век / Другият” от Ришард Капушчински, както и за цялостното представяне на полския репортер, публицист и мислител на български.

Предлагаме интервю на нашия колега Емил Басат с Благовеста Лингорска. Интервюто е част от предстояща книга на Емил Басат, който любезно ни го предостави за случая.

  Continue reading