Daily Archives: March 15, 2018

Александър Шурбанов в “Умно село”. Живот в думите.

На 10.03. поредицата “Умно село” на БНТ излъчи портрет на нашия колега Александър Шурбанов. Препоръчваме ви да изгледате филма, озаглавен “Живот в думите” и посветен на видния български поет, авторитетен изследовател, дългогодишен преподавател в катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”, преводач на емблематични произведения на английската литература, от “Кентърберийски разкази” на Джефри Чосър, през четирите големи трагедии на Уилям Шекспир до приказките на Биатрис Потър. Филмът успява да се справи с една почти невъзможна задача: да покаже колко много е създал проф. Шурбанов и и колко ценно е то.
“Живот в думите” отделя внимание и на важната за нас тема за превода. “Преводаческата професия” – казва проф. Шурбанов с огорчение – “у нас не намира признание.” И добавя: “Преводът е свобода.”