Daily Archives: May 4, 2016

Откъс от “Вечер при Клер” на Гайто Газданов в превод на Жела Георгиева

PrintГайто Газданов (1903-1971) се налага като оригинален и значим писател още с първия си роман “Вечер при Клер” (1929 г., Париж). Преоткриването на неговото творчество съществено променя цялата картина на руската литература на ХХ век. Той е автор на близо четиридесет разказа и девет романа, два от които “Призракът на Александър Волф” (в превод на Даря Хараланова) и “Пътища в нощта” (в превод на Жела Георгиева), са издадени в превод на български език.

Наскоро издателство “Аквариус” публикува и първия роман на Гайто Газданов “Вечер при Клер” в превод на нашата колега Жела Георгиева. Предлагаме откъс, подбран от преводачката.

Continue reading