Жела Георгиева

Работни езици: сръбски, хърватски, руски

Област на преводаческа дейност: художествена литература

Кратка биография: Завършва Славянска филология в СУ. Работи като специалист в Народна библиотека, литературен сътрудник в Националното радио, редактор и завеждащ редакция в издателство „Отечество”, преподавател по български език и литература в училище, главен редактор на списание и издателство „Панорама” при Съюза на преводачите в България. Член на СПБ и Българския П.Е.Н.

Избрани преводи:

От сръбски:

 • Иво Андрич. „Мостът на Дрина”. Издателство „Унискорп”, София, 2010, 2016
 • Светислав Басара. „По следите на Свещения Граал”. Издателство „Гея-либрис”. София, 2016
 • Меша Селимович. „Дервишът и смъртта”. Изд. „Блек фламинго пъблишинг”. София, 2012
 • Милорад Павич. „Другата страна на вятъра или роман за Херо и Леандър”; „Другото тяло”; Уникат”. Изд. „Колибри”, София, 2007, 2009
 • Горан Петрович. „Магазинчето Сполука”; „Ближен и други разкази”; „Атлас, описан с небе”; „Разлики”. Изд. „Стигмати”, София,2004, 2005, 2011
 • Данило Киш. „Енциклопедия на мъртвите”. Изд. „Стигмати”, София, 2000; „Лютня и белези”, изд. „Фама”, София, 2012
 • Драгослав Михайлович. „Когато цъфтяха тиквите”. І и ІІ издание. Изд. „Христо Г. Данов”. Пловдив, 1982 и изд. „Стигмати” 2009, София,; „Венецът на Петрия”. І и ІІ издание. Изд. „Народна култура”, София,1985 и изд. „Стигмати” София, 2009 ; „Третата пролет”, изд. „Стигмати”, София, 2009 ; „Злодеи”, изд. „Балкани, София, 2005
 • Огнен Спахич. Глава, пълна с радост. Изд. “Ера”. София, 2016

От хърватски:

 • Дубравка Угрешич. „Култура на лъжата”; „Американски речник”; „Форсиране на романа-река”; „Музеят на безусловната капитулация”; изд. „Стигмати”, София, 1999, 1999, 2002, 2004
 • Предраг Матвеевич. „Средиземноморски молитвеник”. Изд. „Колибри”. София, 2009
 • Велко Барбиери. „Епитафия на императорския сладокусник”. Изд. „Фабер”. Велико Търново, 2010
 • Миленко Ергович. „Буик-ривера”. Изд. „Панорама”, София, 2011
 • Игор Щикс. „Елияховият стол”, изд. „Панорама”, София, 1913
 • Ранко Маринкович. Ръце. Изд. „Народна култура”. София, 1978
 • Антун Шолян. „Кратък излет”. Изд. „Народна култура”. София, 1982
 • Владимир Назор. „Разкази от острова”. Изд. „Георги Бакалов”. Варна, 1976

От руски:

 • Владимир Короленко. „Спомени”. Изд. „Народна култура”, София, 1978
 • Леонид Леонов. „Вале каро”. Повести и разкази. Изд. „Христо Г. Данов”. Пловдив, 1972 (Съвместно със Симеон Владимиров)
 • Вениамин Каверин. „Осветените прозорци”, изд. „Народна култура”, София, 1980
 • Сергеев-Ценски. „Жива вода”. Избрани произведения. Изд. „Народна култура”, София, 1978 и „Валя” (Изд. „Георги Бакалов”, Варна, 1978)
 • Григорий Остер. „Гимнастика за опашката”, изд. „Отечество”, София, 1987
 • Гайто Газданов. „Пътища в нощта”. Изд. „Аквариус”. София, 2015
 • Гайто Газданов. „Вечер при Клер”, изд. „Аквариус”. София, 2016.

Награди:

 • Награди на Министерството на културата на Република България; на Сръбския П.Е.Н.; на Сдружението на сръбските литературни преводачи; на Съюза на преводачите в България.
 • Две номинации за Националната награда „Христо Г. Данов”.

Данни за контакт: тел. 02-898-86-89; 0876-51-79-78, zhelage@mail.bg