Daily Archives: April 19, 2016

Ана Стоева Димова

Работни езици: немски

Област на преводаческа дейност: художествена литература и  хуманитаристика

Кратка биография:  Родена в Свиленград на 30 юни 1947 г. Завършила през 1970 г. специалност немска филология в Софийския университет. Защитила докторат по контрастивна лингвистика в Лайпцигския университет 1979 г. Преподавател по германско езикознание и теория на превода  в Шуменския университет до 2014 г. Доктор на филологическите науки в областта на теорията и практиката на превода – 2006 г. Професор по германски езици от 2007 г. Хоноруван преподавател в университетите във Велико Търново, Пловдив, София и Нов български университет. Лектор по български език и култура в Универстета „Лудвиг Максимилиан” Мюнхен 1998-2001 г. Специализирала в университетите във Виена, Гьотинген, Ерланген, Потсдам, Байройт.

Избрани преводи:

 • Хермлин, Щефан. Вечерна светлина. Разкази и новели. – София, 1983.
 • Вайс, Ернст. Бедният прахосник. Роман.- София, 1985.
 • Рот, Йозеф. Гробницата на капуцините. Разкази и роман. – София, 1986.
 • Краус, Карл. Кутията на Пандора. Есета и афоризми. – София, 1991.
 • Рансмайр, Кристоф. Последният свят. Роман. – София, 1992.
 • Асман, Ян. Културната памет. – София, 2001.
 • Целан, Паул. Ничията роза. Стихотворения. Двуезично издание. – София, 2001.
 • Рот, Юлиана / Клаус Рот: Студии по интеркултурна комуникация. София: 2007.
 • Орошаков, Харалампи Г.: Аферата “Батенберг”. Пловдив, 2011.
 • Фалада, Ханс. Вски умира сам. Роман. – Пловдив, 2013.
 • Грубер, Мариане. Спомените на един смешник. Роман. Русе, 2014.

Награди: Награда за художествен превод на Австрийското министерство за образование и изкуство 1997

Данни за контакт: e-mail: ana.dimova@abv.bg