Daily Archives: April 16, 2016

Жури на секцията за годишните награди на СПБ

През изминалата седмица бе избрано и утвърдено жури на секция “Художествена литература” за годишните награди на СПБ за 2016 г. Журито е в следния състав: Владимир Молев, Невена Панова и Русанка Ляпова.