Daily Archives: July 21, 2014

Весела Тодорова Кацарова

Работни езици: английски език

Област на преводаческа дейност: художествена литература

Кратка биография: Родена е на 4 юли 1944 г., гр Перник. Завършила е Софийска английска гимназия (1963) и английска филология в СУ „Климент Охридски” (1967). Преподавател е по английска литература в Катедра „Англицистика и американистика”, СУ „Климент Охридски” от 1976 г. Водила е лекционни курсове в университета Нортуест, САЩ, през 2000 (по програма „Фулбрайт”), както и в университета в Олбъни, САЩ, през 2005 г. Била е председател на „Българското дружество по британистика” (2002-2006).

Издала е редица изследвания по проблемите на английската литература, както и множество учебници по английски език.

Избрани преводи:

 • Хоторн, Натаниъл. Голямото каменно лице, „Отечество”, 1982.
 • Дикенс, Чарлс. Домби и син, „Народна култура”, 1984.
 • Харди, Томас. Разкази, Народна култура” 1987.
 • Лесинг, Дорис. Златната тетрадка, „Летера”, 2008.
 • Джонг, Ерика Венеция – серенисима, изд. „Еднорог”, 1999.
 • Елиът, Джордж. Мидълмарч, „Колибри”, 2012.
 • Елиът, Джордж. Адам Бийд, „Колибри”, 2015.
 • Елиът, Джордж. Сайлъс Марнър. Повдигнатият воал. „Колибри”, 2018.

Награди:

 • Награда от СПБ на националния преглед през 2010 за превода на Златната тетрадка от Дорис Лесинг.

Данни за контакт:

Владимир Атанасов

Работни езици: латински, старогръцки, френски, руски, английски

Област на преводаческа дейност: художествена литература, хуманитаристика

Кратка биография: Завършил съм Френската езикова гимназия през 1974 г., СУ „Климент Охридски” през 1980 г., специалности „Класическа филология” и „История”.

Работил съм 15 години като учител и заместник-директор на НГДЕК „Константин-Кирил Философ (1980-1995 г.), 9 години като основател и директор на „Балканско училище (1995-2004 г.).

От 2004 г. до днес работя като професионален преводач – до октомври 2013 г. в изд. „Изток-Запад”, а от ноември 2013 – на свободна практика.

Избрани преводи:

 • ЦИЦЕРОН, Реч срещу Верес, от лат., Наука и изкуство, 1982.
 • ФЛАВИЙ ЮЛИАН, Писма, от стгр., НК, 1983.
 • АВЪЛ ГЕЛИЙ, Атически нощи, от лат. и стгр., Наука и изкуство, 1985.
 • ЛУКИАН, Сатири и пародии, от стгр., НК, 1986.
 • КСЕНОФОНТ, Киропедия, от стгр., НК, 1995.
 • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, За Светия Дух, от стгр., ЛИК, 2002.
 • ОПИТЪТ Е ЛЪЖЛИВ, ПРЕЦЕНКАТА – ТРУДНА (сборник латински сентенции), от лат., Изток-Запад, 2004.
 • ПУБЛИЛИЙ СИР, 798 сентенции, от лат., Изток-Запад, 2004.
 • ЕЗОП, Басни, от стгр., Изток-Запад, 2006.
 • ТИТ ЛИВИЙ, История на Рим, т. І-VІІІ, от лат., Изток-Запад, 2004-2010
 • ЦВЕТАН ТОДОРОВ, Страхът от варварите, от фр., Изток-Запад, 2009.
 • РОМЕН САРДУ, И опрости нам греховете, от фр., Изток-Запад, 2012.
 • РОБЕР ДЬО БОРОН, Роман за Граала, от старофр. (ХІІ в.), Изток-Запад, 2013.
 • АНОНИМЕН, Търсенето на Светия Граал, от старофр. (ХІІІ в.), Изток-Запад, 2013.
 • АНОНИМЕН, Смъртта на крал Артур, от старофр. (ХІІІ в.), Изток-Запад, 2014.

Награди:

 • Голяма годишна награда на СПБ за млад преводач за „Атически нощи” от Авъл Гелий, 1986
 • Награда на СПБ за „Киропедия” от Ксенофонт, 1996

Данни за контакт:

 • адрес: Бойчо войвода, София, 1124
 • тел. : + 359 898 455701, 029447969
 • e-mail : athanassov@abv.bg

Владимир Георгиев Пенчев

Работни езици: чешки, словашки, руски

Област на преводаческа дейност: художествена, обществено-политическа литература

Кратка биография: Роден е на 1 януари 1957 г. в Стара Загора. Завършва Славянска филология, чешки профил, в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира в Карловия университет в Прага. Работи кратко време в Съюза на преводачите в България и от 1983 г. постъпва в Института за фолклор, днес Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Защитава дисертационен труд през 1992 г., от 1996 г. е доцент, от 2017 г. – професор.

Научните му интереси са основно в областта на българо-чешките фолклористични отношения, история на чешкото присъствие в българските земи, история на българската фолклористика, етнология на славянството, проблеми на славянската етнокултурна идентичност и т. н. Водещ изследовател е по проблематиката на етничните общности в чуждоетнична среда. Автор е на над 200 научни публикации, сред които монографии, книги, сборници, студии, статии и т.н.

От 1994 г. чете лекционни курсове в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, а по-късно – и в ПУ „П. Хилендарски“, НБУ и бившия Славянски университет по етнология на славянството, културна антропология на славяните, славянски фолклор, славянски идентичности, странознание на Чехия, чешки реалии и др. Понастоящем преподава Чешки и словашки културни и исторически реалии в СУ „Св. Кл. Охридски“. Изнасял е лекции и лекционни курсове и в редица чужди университети.

Член-основател е и председател на сдружение „Бохемия клуб“; член е на Съюза на учените в България, на Националния комитет на славистите, както и на комисията по фолклор при Международния комитет на славистите. Член е на редица международни редакционни съвети на научни списания в чужбина.

Занимава с превод на чешка и словашка художествена литература, член е на Съюза на преводачите в България.

Избрани преводи:

 • Йозеф Кадлец. Виола. София: Народна култура, 1988.
 • Радек Йон. Мементо. София: Народна култура, 1989.
 • Еда Кризеова. Вацлав Хавел – поет и президент. София: Издателство на БАН, 1992 (със Св. Христова).
 • Ирена Доускова. Как вълците ме изядоха. София: Колибри, 2005 (с А. Пенчева).
 • Ленка Прохазкова. Слънце в зенита. Роман за Ян Палах. София: Парадокс, 2013.
 • Иржи Хаичек. Рибя кръв. София: Парадокс, 2016.

Награди:

 • Почетен медал за заслуги на Министерството на външните работи на Чешката република (2003).

Данни за контакт:

 • email: vladimir_penchev@yahoo.com

Вера Киркова

Вера Киркова Работни езици: португалски, български

Област на преводаческа дейност: художествен превод

Кратка биография: Родена в София. Отраснала в Будапеща, Унгария. Първоначално учи в руско училище, после завършва Френската гимназия в София (испанска паралелка). Следва Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, с втора специалност също завършена в СУ – Радиожурналистика.  Непосредствено след дипломирането си с отличие започва работа като преподавател по португалски език и култура в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава, превежда и редактира книги, пише статии, участва в национални и международни конференции, член е на Сдружението на говорещите португалски език в България и на Съюза на преводачите в България. Има няколко специализации в Португалия (в Лисабонския университет и в Университета на Азорските острови) и в Бразилия (в Университета в Сао Пауло). Преводач на  именити португалоезични автори със световен отзвук. Сред тях са носителят на Нобелова награда за литература Жозе Сарамаго, Паулу Коелю, Марио де Са-Карнейро, Батища-Бащош, Гасилиано Рамос, Машадо де Асис, Игнасио де Лойола Брандао, Фернандо Сабино, Марсия Денсер и още редица съвременни бразилски автори, издадени по инициатива на Посолството на Бразилия в България. Обича да пътува по света и се увлича по фотография, като има публикувани фотографии в печатни издания и десетки интервюта в медиите. Омъжена, с две дъщери.

Избрани преводи:

 • „Слепота“, Жозе Сарамаго (ИК „Колибри”),
 • „Вещицата от Портобело“, Паулу Коелю (ИК „Обсидиан”), с награда за превод от СУ „Св. Кл. Охридски”,
 • „Ръкописът, намерен в Акра“, Паулу Коелю (ИК „Обсидиан“),
 • „Алеф“ Паулу Коелю (ИК „Обсидиан”),
 • „Мактуб“, Паулу Коелю (ИК „Обсидиан”),
 • „Победителят е сам“, Паулу Коелю (ИК „Обсидиан”),
 • „Брида“, Паулу Коелю (ИК „Обсидиан”),
 • Бразилски разкази от Грасилиано Рамос и Машадо де Асис (Посолство на Бразилия, ИК „Огледало”),
 • „Дневникът на един маг“, Паулу Коелю (ИК “Обсидиан”)
 • „Излитане от мълчанието“ (в колектив) – ИК “Славяни”,
 • „Още бразилски разкази“ (Посолство на Бразилия),
 • „Застинал вътре в зимата човек“, Батища-Бащуш (ИК “Пет Плюс”),
 • „Внезапна светлина“, Жузе Мануел Мендеш (ИК “Пет Плюс”),
 • „Изповедта на Лусиу“, Мариу де Са-Карнейру (ИК “Пет Плюс”)¨.

Награди:

 • Отличие от BUSINESS LADY CLUB за “Цялостен принос в насърчаването и подкрепата на жените в обществото, политиката и бизнеса”, 2013 г.
 • Награда за превод за романа „Вещицата от Портобело“ (Паулу Коелю) от СУ „Св. Кл. Охридски“, 2008 г.
 • Първа награда в поетичен конкурс, посветен на Сабо Льоринц от Унгарски културен институт, 2000 г.

Данни за контакт:

 • email: verakirkova@abv.bg