Владимир Атанасов

Работни езици: латински, старогръцки, френски, руски, английски

Област на преводаческа дейност: художествена литература, хуманитаристика

Кратка биография: Завършил съм Френската езикова гимназия през 1974 г., СУ „Климент Охридски” през 1980 г., специалности „Класическа филология” и „История”.

Работил съм 15 години като учител и заместник-директор на НГДЕК „Константин-Кирил Философ (1980-1995 г.), 9 години като основател и директор на „Балканско училище (1995-2004 г.).

От 2004 г. до днес работя като професионален преводач – до октомври 2013 г. в изд. „Изток-Запад”, а от ноември 2013 – на свободна практика.

Избрани преводи:

 • ЦИЦЕРОН, Реч срещу Верес, от лат., Наука и изкуство, 1982.
 • ФЛАВИЙ ЮЛИАН, Писма, от стгр., НК, 1983.
 • АВЪЛ ГЕЛИЙ, Атически нощи, от лат. и стгр., Наука и изкуство, 1985.
 • ЛУКИАН, Сатири и пародии, от стгр., НК, 1986.
 • КСЕНОФОНТ, Киропедия, от стгр., НК, 1995.
 • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, За Светия Дух, от стгр., ЛИК, 2002.
 • ОПИТЪТ Е ЛЪЖЛИВ, ПРЕЦЕНКАТА – ТРУДНА (сборник латински сентенции), от лат., Изток-Запад, 2004.
 • ПУБЛИЛИЙ СИР, 798 сентенции, от лат., Изток-Запад, 2004.
 • ЕЗОП, Басни, от стгр., Изток-Запад, 2006.
 • ТИТ ЛИВИЙ, История на Рим, т. І-VІІІ, от лат., Изток-Запад, 2004-2010
 • ЦВЕТАН ТОДОРОВ, Страхът от варварите, от фр., Изток-Запад, 2009.
 • РОМЕН САРДУ, И опрости нам греховете, от фр., Изток-Запад, 2012.
 • РОБЕР ДЬО БОРОН, Роман за Граала, от старофр. (ХІІ в.), Изток-Запад, 2013.
 • АНОНИМЕН, Търсенето на Светия Граал, от старофр. (ХІІІ в.), Изток-Запад, 2013.
 • АНОНИМЕН, Смъртта на крал Артур, от старофр. (ХІІІ в.), Изток-Запад, 2014.

Награди:

 • Голяма годишна награда на СПБ за млад преводач за „Атически нощи” от Авъл Гелий, 1986
 • Награда на СПБ за „Киропедия” от Ксенофонт, 1996

Данни за контакт:

 • адрес: Бойчо войвода, София, 1124
 • тел. : + 359 898 455701, 029447969
 • e-mail : athanassov@abv.bg