Daily Archives: March 6, 2019

Преводачът представя: Панаит Истрати – един дисидент преди всички

 Огнян Стамболиев, преводач на „Признанията на един победен“  на Панаит Истрати (Авангард-принт, 2014), отбелязва 135 години от рождението на писателя със следния текст, който ни предоставя за публикация. 

Затова, че се осмели да критикува Съветска Русия или Империята на Злото, Панаит Истрати (1884- 1935) стана първата жертва на комунизма сред левите европейски интелектуалци от 20- те години, наивно повярвали, че идеите на „великия Ленин ще преобразят целия свят”.

През есента на 1927 година Кремъл празнува тържествено първото десетилетие на Великия Октомври. Истрати, вече световнопризнат френски писател от румънски произход (още тогава е преведен и много четен у нас: „Кира Киралина”, „Хайдути”, „Чичо Ангел”, „Княгинята от Снагов” и „Кодин”) е сред официално поканените знаменитости. Дошъл да види с очите си „люлката на социализма”, той бива разведен като официален гост не само из Русия, но из „съюзните републики”, или по- точно из нейните имперски колонии: Украйна, Крим, Грузия, Армения и Кавказ.

Continue reading