Мариана Георгиева Ревенска

Работни езици: английски, руски. Член на СПБ от 1982 г.

Област на преводаческа дейност: Широк спектър без техника. В последните години ограничавам писмените преводи.

Кратка биография: МА по английска филология, преводач-кореспондент, преводач-репортер в ИНФЧ на БТА, редактор на английската версия на алманах АПРОПО до 1989 г, след това на свободна практика. По здравословни съображения повече устни преводи и редакции, област хуманитаристика най-общо. Участия в събития на повечето министерства, БНТ, Народното събрание, Световна банка, МВФ, десет години преводи към Американската агенция за международно развитие, презентации и семинари по най-различни поводи през годините… Невъзможно е да се изброят всички изяви.

Освен в СПБ членувам и в Асоциацията на преводачите и Съюза на журналистите в България.

Професионалният ми стаж датира от 1972 година след дипломирането ми. Твърде продължителен за тази прекрасна изтощаваща професия.

Избрани преводи: Превод на книга на Сидни Шелдън, публикувани преводи на поезия и художествени разкази в алманах АПРОПО.

Награди: Награда на Интерпреториума на Мариана Хил за “Принос към утвърждаване престижа на преводаческата професия”, 2008 г, по повод Деня на преводача.

Данни за контакт: 0887 569705, 029883022, marrev@abv.bg