Конкурс за годишните награди за превод на СПБ

Уважаеми  издатели, критици, ценители на добрия превод,

Съюзът на преводачите в България Ви кани да направите своите предложения за годишните награди на СПБ за превод.

За Ваше улеснение и в услуга на журитата прилагаме формуляр за заявка.

Наградите на СПБ се връчват всяка година на Международния ден на преводача, 30 септември.

Период на издаване на номинираните произведения: 01 юли 2017 – 30 юни 2018 г.

Според чл. 3 (6) от Правилника: Носител на награда за конкретен превод може да бъде предлаган отново за такава след период от три години. Информация за носителите на награди от предишни години е налична на сайтовете на СПБ, за 2015, 2016 и 2017 г.

Краен срок за подаване на заявки: 31 юли 2018 г. на e-mail: office@bgtranslators.org

Изискване: Заявката следва да е придружена от един екземпляр от номинираното произведение и от неговия оригинал в електронен вариант (pdf) или като книжно тяло, предоставени в офиса на СПБ, и от попълнен формуляр, включващ и мотивировка за номинацията.

За всяко номинирано заглавие издателите следва да внесат такса от 30 лв. за рецензирането му на следната банкова сметка:

Съюз на преводачите в България
IBAN               BG63STSA93000023960090
BIC                  STSABGSF
При банка     БАНКА ДСК
Основание – такса год. награда + номинирано заглавие

За въпроси и уточнения: office@bgtranslators.org, 02/986 45 00  (офис на СПБ), 0885 846 579 (Н. Димитрова, съюзен секретар).