Представяне на книгата на акад. Дмитрий Лихачов “Руската култура” в превод на Мария Петкова