Втората българо-немска преводаческа работилница Vice Versa (21-27.07.2017)

Vice Versa е инициатива на Германския преводачески фонд и на фондацията „Роберт Бош” за подкрепа на литературния превод. Осъществява се чрез организиране на преводачески работилници за конкретни двойки езици, в които участват преводачи на художествена литература и в двете посоки.

Втората българо-немска преводаческа работилница Vice Versa се проведе в Къща за литература и превод София от 21 до 27 юли  (Първата българо-немска преводаческа работилница ViceVersa се състоя през 2014 г. в Преводаческата къща в Лорен  – Швейцария).

Във Втората преводаческа работилница в София участваха девет преводачи на художествена литература, които бяха избрани чрез конкурс и които са на различен етап от своята кариера; трима от българските участници бяха абсолвенти на магистърската програма „Преводач-редактор“ на Софийския университет.  Участниците обсъждаха особеностите и предизвикателствата на литературния превод между двата езика и участваха в дискусии, презентации и срещи с български писатели, издатели и други представители на българския книжен сектор. Участниците са както български преводачи, така и преводачи от немско-езичния свят –  от Германия и Люксембург

Всеки от участниците представи свой превод на текст от български на немски или от немски на български, който не е публикуван до момента. В групата бяха обсъдени конкретни преводачески подходи и трудности. Една от целите на работилницата е установените контакти между самите преводачи и представителите на българския книжен сектор да се превърнат в дългосрочно сътрудничество.

Ментори на работилницата бяха Федя Филкова (България) и Андреас Третнер (Германия). Същите ментори ръководиха и работилницата през 2014 г. в Лорен.

В рамките на работилницата се проведоха и вечерни събития, отворени за публика:

„Нови гласове и тенденции в българската литература“ – дискусия с участието на проф. Амелия Личева – 22.07 (събота) от 17.00 ч., Къща за литература и превод,  ул. Латинка 12  (на български език).

„Преводачът като литературен агент по неволя“ – неформална работилница върху начините за представяне на заглавия на издатели и върху програмите за финансиране на преводи, водещ: Яна Генова – 24.07 (понеделник) от 17:00-19:00, Къща за литература и превод (на български език).

Среща с редакторите на сп. “Страница” Младен Влашки и Борис Минков – 25.07 (вторник) от 17.00 ч., Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1 (на български език).

„Прозрачният преводач“ – преводи „на живо” и дискусия на преводаческите подходи, модератор: проф. Ана Димова – 27.07 (четвъртък) от 18.00 ч., Гьоте-институт България.

Идеята за „прозрачния преводач” е възникнала в скандинавските страни и се практикува често. Обикновено на 30 септември, в деня на преводачите, се „демонстрира” пред публика работата на преводача, който превежда „прозрачно” : целият процес на превеждане е видим на екран, а публиката може да се намесва с въпроси и коментари. На 27.7.2017 г. в София идеята беше модифицирана. Литературни преводачи от България, Германия и Люксембург превеждаха “на живо”, пред очите на публиката, като на екраните се виждаха различни преводачески версии на един и същи текст. По този начин публиката имаше възможност да влезе в „кухнята” на преводаческата работа, да участва в обсъждането на превода и да се запознае с иначе самотното занимание  на преводачите. Виждаше се колко различни са преводаческите решения на един и същи текст, въпреки че се създават по едно и също време, въпреки почти еднаквата възраст и почти еднаквия културен хоризонт на преводачите.  От немски на български се превеждаше откъс от детския роман на Ерих Кестнер „Малкият мъж” (при анализа беше включен и съществуващият превод на Владимир Мусаков); от български на немски се превеждаше откъс от „Деца играят вън” на Георги Данаилов.

Участваха Елвира Борман (Люксембург), Мария Ямболиева (България), Христо Тодоров (България), Инес Себеста (Германия), Петя Гайдажиева (България) и Андреас Третнер (Германия).

Събитието може да се види в Youtube.

Ана Димова, 27.07.2017