Daily Archives: June 10, 2017

Конкурс за годишните награди за превод на СПБ

Уважаеми  издатели, критици, ценители на добрия превод,

Съюзът на преводачите в България Ви кани да направите своите предложения за годишните награди на СПБ за превод. За Ваше улеснение и в услуга на журитата прилагаме формуляр за заявка.

Наградите на СПБ се връчват на 30 септември всяка година по случай Международния ден на преводача.

Период на издаване на номинираните произведения: 01 юли 2016 – 30 юни 2017 г.

Заб. Според чл. 3 (6) от Правилника: Носител на награда за конкретен превод може да бъде предлаган отново за такава след период от три години.

Информация за носителите на награди от предишни години е налична на сайтовете на СПБ, за 2014 , 2015 и 2016 г.

Краен срок за подаване на заявки: 31 юли 2017 г. на e-mail: office@bgtranslators.org

Изискване: Заявката следва да е придружена с един екземпляр от номинираното произведение в електронен вариант (pdf) или като книжно тяло, предоставено в офиса на СПБ и мотивировка за номинацията: свободен текст в рамките на 15–20 реда.

За всяко номинирано заглавие издателите следва да внесат такса от 30 лв. за рецензирането му на следната банкова сметка:

Съюз на преводачите в България
IBAN               BG63STSA93000023960090
BIC                  STSABGSF
При банка     БАНКА ДСК
Основание – такса год. награда + номинирано заглавие

Журита на секцията за годишните награди на СПБ

През април месец бяха избрани и утвърдени журитата на секция “Художествена литература и хуманитаристика” за годишните награди на СПБ за 2017 г.

Журито в областта на превода на художествена литература е в следния състав: Ана Димова, Галина Меламед, Маргарита Дограмаджян.

Журито в областта на превода на хуманитаристика е в следния състав: Венета Сиракова, Дарин Тенев, Добромир Григоров.