Добромир Григоров Григоров

Работни езици: чешки

Област на преводаческа дейност: художествена литература; публицистика; научни трудове (хуманитаристика)

Кратка биография: Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доцент по история на чешката и словашката литература; автор на книгите „Милан Кундера и познанието на романа“ (2001) и „Градината на литературната история“ (2012). От 2006 до 2010 г. преподава български език и история на българската литература в Карловия университет в Прага; специализира в Института за чешка литература към Чешката академия на науките. Член е на редакционната колегия на списанията „Slavia“, „Bohemica Litteraria“ и електронното списание „Littera et Lingua“.

Избрани преводи:

Художествена проза:

 • Даниела Ходрова: Тета (роман). София: „Стигмати“, 2002, 208 стр.
 • Даниела Ходрова: Какавидите (роман). София: „Стигмати“, 2005, 262 стр.
 • Хана Андроникова: Звуците на слънчевия часовник (роман). София: „СемаРШ“, 2006, 391 стр.
 • Михал Айваз: Другият град (роман). София: „Стигмати“, 2011, 170 стр.
 • Томаш Змешкал: Любовно писмо, написано с клинопис (роман). София: „Балкани“, 2013, 344 стр.
 • Якуба Каталпа: Немците. География на загубата (роман). София: „Сонм“, 2015, 393 стр.
 • Иржи Кратохвил: Бърненски разкази (сборник с разкази). София: „Сонм“, 410 стр.

Хуманитаристика:

 • Моймир Отруба: Семиотика и аксиология на междутекстовостта. // Литературна мисъл, 1994, бр. 2, с. 46-64
 • Йозеф Кроутвор: Трудности със Средна Европа. // Език и литература, 2005, бр. 1-2, с. 49-74
 • Мартин Прохазка: Възроденият Осиан: моделът на Макферсън и производството на историчност в културата на чешкия романтизъм. // Литературна мисъл, 2002, бр. 1, с. 10-31
 • Вацлав Хавел: Анатомия на гега. // Homo bohemicus, 2007, бр. 2-3, с. 17-36

Данни за контакт:

dobromir_grigorov [at] yahoo.co.uk