Вера Деянова Деянова

Работни езици: полски

Област на преводаческа дейност: художествена литература; публицистика; научни трудове (история, философия, социология, литературознание)

Кратка биография:  Завършила е специалностите българска филология и история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1969); през 1976-79 г. е докторант във Варшавския университет по социология на културата. Работила е като редактор в Българското национално радио, програма „Знание”, и в списание „Социологически проблеми” на Института по социология, БАН.

Избрани преводи:

  • Чеслав Милош – „Поробеният разум”, „Крайпътно кученце”, „На брега на реката. Избрани стихове и поеми”, „Годината на ловеца”;
  • Збигнев Херберт – „Силата на вкуса. 100 стихотворения”, есеистика: „Варварин в градината”, „Натюрморт с юзда”;
  • Ришард Криницки – „Магнетична точка”, „Камък, скреж”;
  • Ева Липска – „Портокалът на Нютон”, „Скъпа госпожо Шуберт”;
  • Вислава Шимборска – „Достатъчно” (последни стихове);
  • Тадеуш Ружевич – „Ножчето на професора”; „История на Полша” (заедно с Боян Обретенов).

Награди:

  • Годишни награди на СПБ за „Ваканциите на мизантропа” на Е. Липска (1994) и  „Силата на вкуса” на Зб. Херберт (2003) и за цялостно творчество (2015);
  • награда на Полския съюз на авторите ZАiKS (2014);
  • Заслужил за полската култура (1999),
  • Кавалерски кръст (2000).

Данни за контакт: vdejan@abv.bg