КОНКУРС НА ЕСАЛП ЗА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА „ЛИЦЕТО НА ПРЕВОДА“: ПОМОГНЕТЕ НИ ДА НАПРАВИМ ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВОДАЧИ ВИДИМИ

ЕСАЛП, Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи, кани визуални артисти любители да сътворят остроумни изображения, които да отразяват значимостта на литературния превод, предизвикателствата, с които се сблъскват литературните преводачи, и ролята на превода за литературата. Могат да бъдат използвани всякакви техники (фотография, рисунка, гравюра, живопис), както и всякакви теми, свързани с литературния превод.

Всеки артист може да участва с едно дигитално изборажение. Конкурсът започва да тече на 23 април, Световен ден на книгата и авторското право, а крайният срок за участие е 22 май. Победителят ще получи ваучер на стойност 200 евро (за храна и книги) преди Международния ден на превода, 30 септември 2016 г.

След ентусиазирания отклик, който получиха нашите предишни конкурси – „Превод, навсякъде“ (за снимка) и „Посочете преводача“ (за видеоклип) ЕСАЛП се надява, че този нов конкурс за ще привлече много млади визуални артисти!


Правила на конкурса:

 • Дигиталните изображения за конкурса трябва да бъдат изпращани на имейл contest@ceatl.eu до 22 май 2016 г.
 • Всеки артист има право да участва само с едно дигитално изображение.
 • Ако изображенията съдържат текст на език, различен от английски или френски, този текст трябва да бъде преведен на английски и/или френски.
 • Допускат се дигитални снимки/сканирани творби във формат jpeg (2-3 MB), 300 dpi.
 • ЕСАЛП има правото да използва награденото изображение, за да популяризира дейността на литературните преводачи и да допринася за престижа на професията (например за картичка по случай Международния ден на превода). Награденият участник отстъпва правото произведението му да бъде използвано с тази цел. В случай че ЕСАЛП поиска да използва други изображения освен награденото, трябва да поиска изричното разрешение на авторите им. ЕСАЛП може да разпространява изпратените изображения само сред своите асоциации членки. ЕСАЛП се задължава да не използва изпратените изображения с търговска цел.
 • ЕСАЛП ще качва всички изпратени изображения в свободно достъпна страница във Фейсбук, където всеки ще може да „хареса” любимата си творба.
 • Журито на ЕСАЛП ще избере победител измежду петте „най-харесвани” изображения на страницата във Фейсбук до 29 май.
 • Асоциациите членки на ЕСАЛП имат правото да използват изображенията с цел популяризиране на дейността на литературните преводачи и издигане престижа на професията.
 • Делегатите на асоциациите членки в ЕСАЛП, както и почетните членове на ЕСАЛП, нямат право да участват в конкурса.
 • Победителят ще бъде обявен през юни 2016 г. и ще бъде награден с ваучер на стойност 200 евро за храна и книги.
 • Видеоклипове с обидно съдържание няма да бъдат допускани до конкурса. Журито си запазва правото да не присъжда награда или да я присъди поравно на двама участници.Решението на журито не подлежи на обжалване.