Русанка Костова Ляпова

Работни езици:  сръбски, хърватски, босненски, македонски

Област на преводаческа дейност:  художествена литература, рядко – преводи за бюра, писмени и консекутив

Кратка биография:

Родена съм в Бургас (1966 г.), където съм завършила Английска езикова гимназия „Г.Милев“. Завършила съм ФСФ, специалност сърбохърватска филология в „Св. Кл. Охридски“ в София. Работила съм като преподавател по сръбски език във Военното училище във Велико Търново, в университетите в Пловдив и в София, както и във Военна Академия в София.

Занимавам се с литературни преводи от 1994 г. и в момента съм преводач на свободна практика.

Избрани преводи:

  • „Банкет в Блитва“, Мирослав Кърлежа, изд. „Балкани“, 2004 г.
  • Антология на 33 съвременни поетеси от Сърбия, Македония и България „Придавам форма на копнежа“, изд. „СОНМ“, 2004 г.
  • „Пейзаж, рисуван с чай“, Милорад Павич, изд. „Алтера“, 2009 г.
  • „Кравата е самотно животно“, Давид Албахари, изд. Жанет 45, 2011 г.
  • „Под натиск, Хит депо, Транссараево, Апокалипсис от Recycle Bin-a“, Фарук Шехич, изд. „ЕРГО“, 2012 г.
  • „Мама Леоне“, Миленко Йергович, изд. „Жанет 45“, 2014 г.
  • „Баба Яга снесла яйце“, Дубравка Угрешич, изд. „Панорама“, 2014 г.

Награди:

  • 2010 г. награда на Съюза на преводачите в България за превода на „Пейзаж, рисуван с чай“ на Милорад Павич;
  • 2014 г.  награда на Съюза на преводачите в България за „ярки постижения в областта на превода“ за „Мама Леоне“, Миленко Йергович.

Данни за контакт: