ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП “ПОСОЧЕТЕ ПРЕВОДАЧА”

Награда: 1000 евро. Краен срок за изпращане на видеоклиповете: 1 септември 2014 г.

Пруст е написал „В търсене на изгубеното време” на френски, но романът се чете по цял свят – на английски, испански, полски, норвежки, италиански, български… Как е възможно това? Кои са тези чудотворци, които ни поднасят световната литература на нашия собствен език? Това са литературните преводачи, разбира се. Ако съдите обаче по пресата, критическите отзиви и книжните корици, едва ли ще откриете следи от съществуването им. Помогнете им да станат видими.

За трета поредна година ЕСАЛП, Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи организира конкурс за остроумен кратък видеоклип, който да допринесе за видимостта на литературните преводачи. Темата тази година е „Портрети на литературни преводачи”. Изпратените до 1 септември видеоклипове ще бъдат качвани в страницата на конкурса във Фейсбук, където всеки ще може да ги види и да ги „хареса”. Победителят ще бъде избран измежду десетте „най-харесвани” видеоклипа и ще бъде награден с 1000 евро по случай Международния ден на преводача, 30 септември.

Правила на конкурса:

  • Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути.
  • Участниците трябва да изпратят нискокачествена версия на свой авторски видеоклип до 1 септември 2014 г. на имейл contest@ceatl.eu. Избрани участници ще бъдат помолени за висококачествена версия на авторския си видеоклип, която ще бъде разпространявана от асоциациите членки на ЕСАЛП.
  • Видеоклиповете могат да бъдат озвучени или субтитрирани само на английски или френски език, работните езици на ЕСАЛП.
  • ЕСАЛП има правото да използва наградения видеоклип, за да популяризира дейността на литературните преводачи. ЕСАЛП се задължава да не използва други видеоклипове освен наградения без изричното разрешение на авторите им. ЕСАЛП може да преотстъпва изпратените видеоклипове само на своите асоциации членки. ЕСАЛП се задължава да не използва видеоклиповете с търговска цел.
  • ЕСАЛП ще качва всички изпратени видеоклипове в свободно достъпна страница във Фейсбук, където всеки ще може да „хареса” любимия си видеоклип.
  • Журито на ЕСАЛП ще избере победител измежду десетте „най-харесвани” видеоклипа на страницата във Фейсбук (до 8 септември 2014 г.).
  • Асоциациите членки на ЕСАЛП имат правото да разпространяват видеоклиповете и да организират прес конференции, на които да показват наградените видеоклипове.
  • Победителят ще бъде обявен на 15 септември 2014 г. и награден с 1000 евро.
  • Видеоклипове с обидно съдържание ще бъдат отстранени от конкурса. Журито си запазва правото да не присъжда награда. Решението на журито не подлежи на обжалване.