СПБ учреди награда за млад преводач на името на Елена Мутева

През месец април тази година УС на СПБ прие предложението на секция “Художествена литература” за учредяване на годишна награда за художествен превод на името на първата българска преводачка Елена Мутева, а в началото на юли утвърди и Правилник за присъждане на отличието.

Според Правилника наградата се дава за ярко постижение на млад преводач на художествена литература, като млад преводач е лице на възраст до 35 години с една или две преведени книги. Наградата се присъжда за превод на конкретно произведение, публикувано в периода от 1 юли на предходната до 30 юни на текущата година.

Правилникът влиза в сила веднага, като първата награда “Елена Мутева” ще бъде обявена заедно с останалите годишни награди на СПБ на 30 септември 2014 г. по случай Международния ден на преводача. Журито за присъждане на наградата е секционното жури за годишните награди на СПБ: Йорданка ТрифоноваРумяна Станчева и Федя Филкова.

Призоваваме издатели, критици и читатели да изпращат на журито (по имейл или с писмо до офиса на СПБ) мотивираните си предложения за награди  до 31 юли 2014 г., като по възможност ги придружават с екземпляр от предложеното за награда произведение.