Monthly Archives: April 2014

Първан Йосифов Първанов – Черкаски

Първан Йосифов Първанов - ЧеркаскиРаботни езици: френски и български

Област на преводаческа дейност: художествена литература и поезия.

Кратка биография: Роден в с. Черкаски, област Монтана. Завършил Френска филология с втора специалност Български език и литература. Работил като учител в гр. Лом, Айтос, Поморие, Бургас и София. През периода  1996 – 2008 години е преподавател по френски и български езици в Лесотехнически университет – София. Специализирал във Франция – Гренобъл ”Методология на преподаването на френски език” и  в Париж “Френски език и цивилизация”. Живее със семейството си в гр. София.

Избрани преводи:

 • “Романът за Тристан и Изолда”, възобновен от Жозеф Бедие. 1985г.
 • Литературно-критическо наследство на Е.Зола  /том 6/. 1986г.
 • “Бразди в океана”, роман от Веркор.

Награди: Награди от участия в национални литературни конкурси: “Поезия и песен на Балкана”, Дряново – 77г.; Първи мелнишки  вечери на българската поезия.

Данни за контакт:

 • тел: 0877 37 27 02   и   02 973 42 48
 • email: tcherkaski@abv.bg

Невена Аспарухова Панова

Невена Панова Работни езици: старогръцки, латински, немски, английски.

Област на преводаческа дейност: преводи на художествена и философска антична проза; преводи на съвременна публицистика и хуманитаристика в областта на изследванията на античността.

Кратка биография: 12.12.1974 – родена в София; 1989–1994: средно образование в НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София; 1994–1999: висше образование (Класическа филология и Унгарски език и литература, втора специалност) в СУ „Св. Климент Охридски”, София; 2010–2012: магистратура „Език и публичност. Философски и социологически подходи”, НБУ (предстои дипломиране); 2004 – доктор по старогръцка литература (дисертация на тема: „Диалог и диалогичност във и според диалозите на Платон”, научен р-тел: проф. дфн Б. Богданов); 2013 – доцент по старогръцка литература в Софийския университет, ФКНФ; от 1999 – хоноруван, от 2004 – редовен преподавател по старогръцки език и старогръцка литература в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ; 2005–2008: хон. проподавател по антична литература и философия в НБУ.

Избрани преводи:

 • Дионисий Тракийски. “Граматика” – превод от старогръцки, речник на термините и бележки. – Съпоставително езикознание, ХХІ, 1996, №4, 66-87.
 • Томас А. Слезак. Да четем Платон – превод от немски, С.: Сонм, 2002, 156 с.
 • Жан-Пиер Вернан. Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция – превод от френски (Предговор, есета І, ІІ, ІІІ, V, VІ, ІХ), С.: Нов български университет, 2004, 251 с.
 • Платон. Закони – превод от старогръцки и бележки (книги I-IV, VI-VII; друг преводач в тома – Г. Гочев), С.: Сонм, 2006, 748 с.
 • Плутарх. Успоредни животописи (Тезей, Демостен, Цицерон) – превод от старогръцки и бележки. С.: Фондация за българска литература, 2008, ISBN: 978-954-677-055-4, 342 с (други преводачи на тома: Д. Вълчева, Д. Табакова).
 • Клавдий Елиан. Шарени истории (кн. 3-4, 6, 9, 11, 13, 14) – превод от старогръцки и бележки. С: Фондация за българска литература, 2009, ISBN: 978-954-677-053-0, 286 с (друг преводач в тома: Н. Шаранков).
 • Хана Арент. Философия и политика – превод от английски. – В: Що е политическа философия? Студии и фрагменти, ред. Л. Денкова. С.: НБУ, 2013, 978-954-535-787-9, 97–134.
 • Плутарх. Успоредни животописи (Ликург и Нума; Солон и Публикола) – превод от старогръцки и бележки. С.: Ерго, 2013, ISBN: 978-954-8689-51-9, 5–178 (други преводачи на тома: Д. Вълчева, М. Славова).

Данни за контакт:

 • nevenapan@gmail.com

Калоян Веселинов Праматаров

Калоян Веселинов ПраматаровРаботни езици: Френски, английски, латински, старогръцки

Област на преводаческа дейност: Европейска проза, хуманитаристика

Кратка биография:

2011–2014 – Докторант по тракийска и римска археология, СУ „Климент Охридски“

2008–2010 – Магистър по тракийска археология, СУ „Климент Охридски“

2003–2007 – Бакалавър по археология, СУ „Климент Охридски“

1997–2003 – Езикова гимназия “Св. София”, София

В периода 2008-2014 г. многобройни преводачески специализации в Международния колеж за литературни преводачи в гр. Арл, Франция, Преводачески колеж „Лорен“, Швейцария, Международен колеж за литературни преводачи, Сенеф, Белгия, Преводаческо ателие в Рарон, Швейцария и др.

Избрани преводи:

В областта на художествената литература:

 • Швоб, Марсел, «Царят със златната маска» и други фантастични истории, Сонм, 2013 ;
 • Роденбах, Жорж, Изкуството в изгнание, Сонм, 2011;
 • Нодие, Шарл, Фантастични истории, Сонм, 2010 ;

В областта на хуманитаристиката:

 • Сержан, Бернар, Книга за героите на келти и гърци, Сонм, 2011 ;
 • Дос, Франсоа, Ходът на идеите. Историята на интелектуалците – интелектуалната история, Сонм, 2007;
 • Пиарота, Мирей, Жените в приказките. Истинското лице на Гретел, Сонм, 1-во изд. 2003, 2-ро изд. 2006.

Данни за контакт:

Илияна Иванова Чалъкова

Илияна Иванова ЧалъковаРаботни езици: португалски език

Област на преводаческа дейност: превод на художествена литература (проза, драматургия и поезия) от португалски език на български език

Кратка биография: Илияна Чалъкова е родена през 1980 г. в гр. Пловдив. Завършва Специалност „Португалска филология” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и магистратура по превод и редакция в същия университет с дипломна работа в областта на африканската португалоезична литература. Специализира съвременна португалска литература в Лисабон със стипендия на Португалския културен институт, а по-късно завършва втора магистърска програма по женски изследвания в Нов лисабонски университет. Понастоящем е докторант по съвременна португалска литература и работи върху разработка, посветена на социологическата перспектива в литературната критика. От 2005 г. насам работи като икономически журналист, преводач с португалски език и хоноруван преподавател по съвременен португалски език и култура, драматургичен превод и икономически превод към Катедра „Испанистика и португалистика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има публикации и интереси в сферата на родово-половата перспектива през телесния код в португалската литература, съвременен португалски драматургичен текст и африкански португалоезични литератури. Участва в национални и международни конференции и колоквиуми в областта на португалоезичните изследвания.

Избрани преводи:

 • Жозе Сарамаго, Проглеждане, София: Колибри, 2013;
 • Алешандре Еркулану, Предания и легенди, София: Алтера, 2011;
 • „Митология и род в смъртната Пентезилея”, Литературен вестник, бр. 8, 29.02-6.03.2012;
 • Gender мозайка”, сп. Страници, брой 3, 2008.

Данни за контакт:

 • адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Александър Пушкин 13А, ет. 3, ап. 7
 • тел. + 359 888 78 66 07
 • e-mail: iliyana.chalakova@gmail.com
 • skype: trinca.pintosi

Дарин Тенев

Работни езици: японски, английски, френски

Област на преводаческа дейност: художествена литература, хуманитаристика, философия

Кратка биография: Дарин Тенев е доцент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Директор на Института за критически социални изследвания. Завършил е Българска филология, Японистика и магистратура „Литературознание” в СУ, където през 2008 година защитава докторат по теория на литературата. Специализирал е в Киото и Токио. Автор на две книги: Фикция и образ (Жанет 45, 2012); Отклонения. Опити върху Жак Дерида (Изтк-Запад, 2013).

Избрани преводи:

 • Таникава Шунтаро, Пътуване, София, ИК „Литавра”, 2001
 • Ернесто Лаклау, Еманципации, кол. “Критически обвързвания”, София, ИК “Литавра”, 2004
 • Дадзай Осаму, „Провалът на човека” (роман), В: Провалът на човека и други произведения, София, Алтера, 2011.

Данни за контакт:

 • darin.tenev@gmail.com