Daily Archives: April 11, 2014

Теодора Цанкова

Теодора Цанкова Работни езици: испански, английски

Област на преводаческа дейност: съвременна испаноезична литература и хуманитаристика

Кратка биография: Теодора Цанкова е главен асистент в Катедрата по испанистика и португалистика на ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Бакалавър по испанска филология (2003) и магистър по програмите „Преводач-редактор с испански език” (2005) и „Литературознание” (2007) към СУ „Св. Климент Охридски”. Придобива докторска степен по западноевропейска литература (2012) с дисертация на тема „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин”) в СУ „Св. Климент Охридски”. Член е на редакционния екип на списание „Филологически форум“. Интересите ѝ са в областта на сравнителното литературознание и художествения превод.

През периода 2013-2019 г. е председател на секция „Художествена литература и хуманитаристика” към Съюза на преводачите в България. От 2019 до 2022 г. е заместник-председател на СПБ, отговарящ за международната дейност. Понастоящем е постоянен представител на СПБ в ЕСАЛП и координатор на работна група „Образование“ към ЕСАЛП.

Избрани преводи:

 • Хавиер Гома Лансон, „Философия за света (и за всички в света)“ (Критика и хуманизъм, 2021);
 • Рикардо Гуиралдес, „Дон Сегундо Сомбра” (Ерго, 2018);
 • Унай Елориага, „Трамвай на Шиша Пангма” (Смол Стейшънс Прес, 2017);
 • Хавиер Мариас, „Сантименталният мъж” (Колибри, 2017)
 • Хосе Игнасио Торебланка, „Кой управлява в Европа” (Критика и хуманизъм, 2015)
 • Хавиер Мариас, „Влюбванията” (Алтера, 2014);
 • Агустин Фернандес Пас, „Черен въздух” (Смол Стейшънс Прес, 2013);
 • Енрике Вила-Матас, „Бартълби и компания” (Панорама, 2010);
 • Камило Хосе Села, „Чемширово дърво” (Фама, 2009);
 • Хорхе Луис Борхес, „Книга на въображаемите същества” (Фама, 2008);
 • статиите “Журналистика и разказ: предизвикателства за XXI век” и “Фикция, история, журналистика: полета и граници” на Томас Елой Мартинес в сп. Литературата, кн. 4, с. 31-60;
 • статиите “Пресни новини за хибридизацията” на Нестор Гарсия Канклини и “Младите хора” и “Търговският център” на Беатрис Сарло в сп. Литературата, кн. 3, с. 104-140.

Награди:

 • Награда на Министерството на културата за принос в българската култура по случай 24 май – ден на бъларската просвета и култура и на славянската писменост – 2009 г.;
 • Първа награда за превода на „Книга на въображаемите същества“ на Хорхе Луис Борхес на конкурса на ФКНФ, посветен на 120-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;

Данни за контакт:

 • t.tzankova [at] gmail.com

Павел Атанасов Боржуков

Работен език:  испански

Област на преводаческа дейност: художествена литература

Кратка биография: Роден е в село Врабево, община Троян – 1941. Завършил е испанска филология в СУ „Климент Охридски”. Завършил е и тригодишен курс по история на изкуствата в Хаванския университет. Работил е на различни поприща: Театър на художественото слово в София, преводач към контингента на българските специалисти в Куба, зам. главен редактор в сп. „Български синдикати” на чужди езици, кореспондент на в. „Труд” в Прага, редактор в издателство „Просвета” и др. От 2001 година до момента е хоноруван преподавател по испански език в Софийския университет. Освен в Съюза на преводачите членува в Съюза на независимите писатели в България, Съюза на българските журналисти и в Българския хайку съюз.

Избрани преводи:

 • „Сервантес и  Караваджо”  (подбор и превод от испански на поезията на Мигел де Сервантес)
 • “ALLA” ( „Отвъд”,  стихосбирка с хайку творби,  превод на испански от същия преводач-автор )
 • стихове от испански в литературни издания

Награди:

 • От национални конкурси  за поезия и разказ с авторски творби

Данни за контакт:

Първан Йосифов Първанов – Черкаски

Първан Йосифов Първанов - ЧеркаскиРаботни езици: френски и български

Област на преводаческа дейност: художествена литература и поезия.

Кратка биография: Роден в с. Черкаски, област Монтана. Завършил Френска филология с втора специалност Български език и литература. Работил като учител в гр. Лом, Айтос, Поморие, Бургас и София. През периода  1996 – 2008 години е преподавател по френски и български езици в Лесотехнически университет – София. Специализирал във Франция – Гренобъл ”Методология на преподаването на френски език” и  в Париж “Френски език и цивилизация”. Живее със семейството си в гр. София.

Избрани преводи:

 • “Романът за Тристан и Изолда”, възобновен от Жозеф Бедие. 1985г.
 • Литературно-критическо наследство на Е.Зола  /том 6/. 1986г.
 • “Бразди в океана”, роман от Веркор.

Награди: Награди от участия в национални литературни конкурси: “Поезия и песен на Балкана”, Дряново – 77г.; Първи мелнишки  вечери на българската поезия.

Данни за контакт:

 • тел: 0877 37 27 02   и   02 973 42 48
 • email: tcherkaski@abv.bg

Невена Аспарухова Панова

Невена Панова Работни езици: старогръцки, латински, немски, английски.

Област на преводаческа дейност: преводи на художествена и философска антична проза; преводи на съвременна публицистика и хуманитаристика в областта на изследванията на античността.

Кратка биография: 12.12.1974 – родена в София; 1989–1994: средно образование в НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София; 1994–1999: висше образование (Класическа филология и Унгарски език и литература, втора специалност) в СУ „Св. Климент Охридски”, София; 2010–2012: магистратура „Език и публичност. Философски и социологически подходи”, НБУ (предстои дипломиране); 2004 – доктор по старогръцка литература (дисертация на тема: „Диалог и диалогичност във и според диалозите на Платон”, научен р-тел: проф. дфн Б. Богданов); 2013 – доцент по старогръцка литература в Софийския университет, ФКНФ; от 1999 – хоноруван, от 2004 – редовен преподавател по старогръцки език и старогръцка литература в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ; 2005–2008: хон. проподавател по антична литература и философия в НБУ.

Избрани преводи:

 • Дионисий Тракийски. “Граматика” – превод от старогръцки, речник на термините и бележки. – Съпоставително езикознание, ХХІ, 1996, №4, 66-87.
 • Томас А. Слезак. Да четем Платон – превод от немски, С.: Сонм, 2002, 156 с.
 • Жан-Пиер Вернан. Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция – превод от френски (Предговор, есета І, ІІ, ІІІ, V, VІ, ІХ), С.: Нов български университет, 2004, 251 с.
 • Платон. Закони – превод от старогръцки и бележки (книги I-IV, VI-VII; друг преводач в тома – Г. Гочев), С.: Сонм, 2006, 748 с.
 • Плутарх. Успоредни животописи (Тезей, Демостен, Цицерон) – превод от старогръцки и бележки. С.: Фондация за българска литература, 2008, ISBN: 978-954-677-055-4, 342 с (други преводачи на тома: Д. Вълчева, Д. Табакова).
 • Клавдий Елиан. Шарени истории (кн. 3-4, 6, 9, 11, 13, 14) – превод от старогръцки и бележки. С: Фондация за българска литература, 2009, ISBN: 978-954-677-053-0, 286 с (друг преводач в тома: Н. Шаранков).
 • Хана Арент. Философия и политика – превод от английски. – В: Що е политическа философия? Студии и фрагменти, ред. Л. Денкова. С.: НБУ, 2013, 978-954-535-787-9, 97–134.
 • Плутарх. Успоредни животописи (Ликург и Нума; Солон и Публикола) – превод от старогръцки и бележки. С.: Ерго, 2013, ISBN: 978-954-8689-51-9, 5–178 (други преводачи на тома: Д. Вълчева, М. Славова).

Данни за контакт:

 • nevenapan@gmail.com

Калоян Веселинов Праматаров

Калоян Веселинов ПраматаровРаботни езици: Френски, английски, латински, старогръцки

Област на преводаческа дейност: Европейска проза, хуманитаристика

Кратка биография:

2011–2014 – Докторант по тракийска и римска археология, СУ „Климент Охридски“

2008–2010 – Магистър по тракийска археология, СУ „Климент Охридски“

2003–2007 – Бакалавър по археология, СУ „Климент Охридски“

1997–2003 – Езикова гимназия “Св. София”, София

В периода 2008-2014 г. многобройни преводачески специализации в Международния колеж за литературни преводачи в гр. Арл, Франция, Преводачески колеж „Лорен“, Швейцария, Международен колеж за литературни преводачи, Сенеф, Белгия, Преводаческо ателие в Рарон, Швейцария и др.

Избрани преводи:

В областта на художествената литература:

 • Швоб, Марсел, «Царят със златната маска» и други фантастични истории, Сонм, 2013 ;
 • Роденбах, Жорж, Изкуството в изгнание, Сонм, 2011;
 • Нодие, Шарл, Фантастични истории, Сонм, 2010 ;

В областта на хуманитаристиката:

 • Сержан, Бернар, Книга за героите на келти и гърци, Сонм, 2011 ;
 • Дос, Франсоа, Ходът на идеите. Историята на интелектуалците – интелектуалната история, Сонм, 2007;
 • Пиарота, Мирей, Жените в приказките. Истинското лице на Гретел, Сонм, 1-во изд. 2003, 2-ро изд. 2006.

Данни за контакт: