Tag Archives: ателие по превод

Конкурс за участие в Ателие по превод, България, 2018

АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД: СОФИЯ, 11-13 май 2018

Фондация “Елизабет Костова” (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) за осма поредна година организират съвместно Ателие по превод, насочено към преводачи в ранен или среден етап на професионално развитие.

I. ПРОГРАМА:

Тазгодишното издание на Ателието по превод ще протече под формата на тридневна интензивна обучителна програма, която ще се осъществи под ръководството на утвърдени специалисти в областта на превода и ще включи лекции и практически упражнения. Работните езици, необходими за участие в програмата, са български и английски.
Програмата за трета поредна година ще включи преводачески слам, отворен за публика.

II. ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Ангел Игов, Анджела Родел, Зелма Каталан, Зорница Христова, Иглика Василева, Кристофър Бъкстън, Манол Пейков, Мария Пипева, Надежда Радулова, Христо Стаменов.

III. ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ателието ще се проведе на 11, 12 и 13 май (петък, събота и неделя) 2018 в гр. София.

IV. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК.
2) Три текста, преведени на български език. Текстовете, които е необходимо да преведете, можете да намерите ТУК.

V. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Попълнения формуляр за кандидатстване и преведените текстове, записани в един файл, изпратете на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 27 април (петък) 2018. Моля, въведете като тема на имейла: “Ателие по превод – 2018”.

VI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:
Всички кандидати ще получат известие по имейл, че кандидатурата им е получена.
Одобрените за участие кандидати ще бъдат уведомени по имейл до 4 май (петък) 2018.

VII. ТАКСА-УЧАСТИЕ:
Всеки одобрен кандидат ще трябва да заплати такса-участие в размер на 95.00 лв., която ще се събира от СПБ, с благотворителна цел.
Двама кандидати ще бъдат допуснати до участие в програмата като стипендианти, освободени от заплащане на такса-участие.

VIII. ХРАНА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:

ФЕК ще организира обяд и кафе-паузи за всички участници в програмата. Участници от други населени места ще трябва сами да се погрижат за своите транспорт и настаняване в София с цел участие в програмата.

IX. УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всички успешно завършили курса участници ще получат удостоверения.

X. КОНТАКТ:
Симона Илиева, координатор, Фондация “Елизабет Костова”: silieva@ekf.bg.

Ателието по превод се реализира в рамките на програмата СтолицаЛитература (2018) на Фондация “Елизабет Костова” и се осъществява с подкрепата на Столична община и Фондация “Америка за България”. Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

Ателие по превод 29-30.05.2017

Ателие по превод: преводачески слам, 30.05.2017.

На 29 и 30 май, в София се проведе седмото издание на Ателието по превод, организирано ежегодно от Съюза на преводачите в България и Фондация “Елизабет Костова”. Програмата за пръв път включи, наред с художествена, превод и на нехудожествена литература, като в преподавателския състав участваха: д-р Айрийн Нийланд, доц. д-р Александра Главанакова, проф. д-р Владимир Трендафилов, доц. д-р Зелма Каталан, Кристофър Бъкстън и доц. д-р Мария Пипева. Списъкът с преводачи, одобрени за участие, включи: Александър Маринов от София, Антония Стоянова от Пазарджик, Вера Иванова от София, Галина Величкова от София, Женя Гундашева от Стара Загора, Майре Буюклиева от София, Меглена Боденска от София, Нелия Коларска от София, Радослав Петкашев от София, Теодора Гандева от Варна/София, Хелиана Хараланова от Шумен/София, Христо Тодоров от София и Цветомира Кръстева от София.
Програмата за втора поредна година завърши с преводачески слам, отворен за публика, който се проведе в присъствието на автора на текста, представен в рамките на слама – разказа “Strings” от Йосип Новакович. В него участваха: Галина Величкова, Меглена Боденска и Радослав Петкашев. Събитието модерира доц. д-р Александра Главанакова.
Събитието се осъществи с подкрепата на Столична община и Фондация “Америка за България”. Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.

Информация за предишните издания на ателието можете да намерите тук.

Конкурс за участие в Ателие по превод, България, 2017

АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД: СОФИЯ, 29-30 май 2017

Фондация “Елизабет Костова” (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) за седма поредна година организират съвместно Ателие по превод, насочено към преводачи в ранен или среден етап на професионално развитие.

I. ПРОГРАМА:

Тазгодишното издание на Ателието по превод ще протече под формата на двудневна интензивна обучителна програма. Курсът ще бъде насочен към преводачи, както на художествена, така и на нехудожествена литература. Програмата ще премине под ръководството на утвърдени специалисти в областта на превода и ще включи лекции и практически упражнения. Работните езици, необходими за участие в програмата, са български и английски.
Програмата за втора поредна година ще завърши с преводачески слам, отворен за публика, който ще се проведе в присъствието на автора на текста, представен в рамките на слама.
II. ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ателието ще се проведе на 29 и 30 май (понеделник-вторник) 2017 в гр. София.

III. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1) Попълнен формуляр за кандидатстване (на български език). Формуляра можете да намерите ТУК.
2) Два текста, преведени на български език. Текстовете, които е необходимо да преведете, можете да намерите ТУК.

IV. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Попълнения формуляр за кандидатстване и преведените текстове изпратете на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 8 май (понеделник) 2017. Моля, въведете като тема на имейла: “Ателие по превод – 2017”.

V. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:
Всички кандидати ще получат известие по имейл, че кандидатурата им е получена.
Одобрените за участие кандидати ще бъдат уведомени по имейл не по-късно от 19 май (петък) 2017.

VI. ТАКСА-УЧАСТИЕ:
Всеки одобрен кандидат ще трябва да заплати такса-участие в размер на 60 лв., като таксите ще се събират от СПБ, с благотворителна цел.
Двама кандидати ще бъдат допуснати до участие от СПБ като стипендианти, освободени от заплащане на такса-участие.

VII. ХРАНА, НАСТАНЯВАНЕ И ТРАНСПОРТ:

ФЕК ще осигури настаняване и ще покрие разходите за двупосочен транспорт в страната на двама от одобрените кандидати, които са жители на населено място, различно от гр. София.
В почивките по време на програмата, ФЕК ще организира обяд и кафе-паузи за всички участници.

VIII. УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Всички успешно завършили курса участници ще получат удостоверения.

IX. КОНТАКТ:
Симона Илиева, координатор, Фондация “Елизабет Костова”: silieva@ekf.bg.

Ателието по превод се реализира в рамките на програмата СтолицаЛитература (2017) на Фондация “Елизабет Костова” и се осъществява с подкрепата на Столична община и Фондация “Америка за България”. Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2017 г.

АТЕЛИЕ ПО ПРЕВОД, 03-05 юни 2016

Фондация “Елизабет Костова” (ФЕК) и Съюзът на преводачите в България (СПБ) за шеста поредна година организират съвместно преводаческо ателие. Ателието е насочено към преводачи на художествена литература, a работните езици са български и английски.

ПРОГРАМА:
Програмата ще бъде организирана в два модула, като точният им график на провеждане ще бъде оповестен допълнително:

  • Модул по превод на поезия;
  • Модул по превод на проза.

Кандидатите могат да кандидатстват за участие в двата модула или да изберат един.
 
ВРЕМЕ И МЯСТО:
Ателието ще се проведе на 03, 04 и 05 юни 2016 г. в София.

РЕЗУЛТАТИ:
Имената на избраните участници ще бъдат обявени до 20 май 2016 г. 

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатурите трябва да бъдат получени до 17:00 ч. на 09 май (понеделник) 2016 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Процедурата на кандидатстване включва две стъпки:
1. Попълнете ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, като отбележите в него ясно и точно за участие в кои модули желаете да кандидатствате (модул по превод на поезия; модул по превод на проза; или и двата модула – по превод на поезия и на проза). Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК .
2. ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ:
2.1 При кандидатстване за участие само в модула по превод на поезия, моля, преведете на български език текста, който можете да намерите ТУК.
2.2 При кандидатстване за участие само в модула по превод на проза, моля, изберете и преведете на английски / български език един от двата текста, които можете да намерите ТУК .
2.3 При кандидатстване за участие и в двата модула – по превод на поезия и на проза, – моля, преведете на български език текста от т. 2.1, както и на английски / български език един текст от т. 2.2. Continue reading

Ателие по превод (29-31.05.2015)

inauguration 2015Днес, 29.05.2015 г., беше открито петото издание на Ателието по превод, организирано съвместно от Фондация “Елизабет Костова” и Съюза на преводачите в България. Работните езици на ателието са български и английски. Преподавателите (Айрийн Нийланд, Александър ШурбановАнгел Игов, Владимир Трендафилов, Джонатан Дън, Евгения Панчева, Манол Пейков и Надежда Радулова) са именити професионални преводачи, а кандидатите, представили се най-добре на конкурса за участие в ателието, получават стипендия.

Тази година за пръв път в програмата е включен модул “превод на поезия”, интересна част от който е преводаческият слам на Ангел Игов и Манол Пейков върху “Балада за Стария моряк” на Самюел Тейлър Колридж. Цялата програма на ателието можете да видите тук.

Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация “Америка за България” и е част от програмата “СтолицаЛитература” (2015) на Фондация “Елизабет Костова”, включена в Календара на културните събития на Столична община за 2015 г.