Daily Archives: May 22, 2020

Анкета на ЕСАЛП за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа

Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи е изготвил нова анкета за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа. Анкетата е анонимна, версията на български език е на разположение тук.

Обръщаме се към преводачите на литература и хуманитаристика в България – независимо дали са или не са членове на СПБ – с молба да я попълнят в срок до 10 юли, отнема 10-15 минути. 

Попълването на анкетата е важно, защото: 

– ЕСАЛП ще използва данните, за да лобира пред националните и европейските институции за по-добри условия на труд на преводачите, повече субсидии за преводи, по-добра защита на авторските права на преводачите, по-голямо признание на работата им и по-добра видимост на професията; 

– резултатите ще бъдат взети предвид от EACEA, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към ЕС, при определянето на субсидиите за превод, които програмите за култура на ЕС дават на европейските издатели; 

– ЕСАЛП възнамерява да предостави резултатите от анкетата на институциите в ENLIT (Европейска мрежа за превод), които популяризират националните литератури и с тази цел подпомагат преводи на собствените си литератури в други държави. 

Много благодарим!