Monthly Archives: April 2020

23 април – Световен ден на книгата и авторското право

На всички членове на СПБ, както и на всички колеги и приятели, които създават и издават Книги, и на онези, които ги четат с любов, препрочитат ги и поощряват и другите да четат:

Честит Ден на книгата и авторското право, отбелязван вече 25 години!

Да си пожелаем здраве и много стойностни книги край нас!

И нека все по-малко ни се налага да се борим срещу нарушаване на авторското право!

УС на СПБ

02.04.2020: ПИСМО ДО МИНИСТЪР БОИЛ БАНОВ

Изх. № 05/02.04.2020

ДО

БОИЛ БАНОВ,

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА,

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В настоящото извънредно положение се обръщаме към Вас от името на Съюза на преводачите в България (СПБ), за да Ви информираме за отражението на кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, върху  преводаческото съсловие. Дейността на преводачите е тежко и рязко засегната в настоящите кризисни обстоятелства. Имаме сериозни опасения, че положението ще се влошава в следващите месеци.

Понастоящем голяма част от издателствата са замразили плащанията към преводачи за вече извършени преводи, има много случаи на едностранно прекратяване от страна на издателствата на договори с преводачи за преводи, по които те работят в момента или са планирали да работят до края на годината. Невъзможно е да се правят публични представяния на книги. Издателствата, от своя страна, са засегнати финансово от кризата, тъй като затворените книжарници и вериги са прекратили плащания към тях (включително неиздължени суми от няколко месеца назад), а в настоящата обстановка продажбите онлайн са в пъти по-малки от обичайните. 

Голяма част от колегите, които работят в областта на устния превод, от седмици са без никаква работа поради отменените конференции, масови събития, спирането на работата на съда, прекратяването на пътуванията в чужбина, блокирането на туризма и т.н.

Немалка част от тях са регистрирани като самоосигуряващи се и в момента дължат осигурителни вноски, въпреки че нямат никакъв доход.

Липсата на приходи засяга особено силно самоосигуряващите се преводачи и тези със сключени договори, по които не се извършват плащания. Същото се отнася и за филмовите преводачи. Важно е да се отбележи, че поради условията на работата си – ниски, нередовно изплащани хонорари – тези наши колеги не разполагат със събрани средства за „черни дни“ и много от тях може да бъдат принудени да сменят професията си. Съществуването на преводаческото съсловие – с неговите специфични, изграждани с години талант, умения и компетентности – в действителност е изложено на риск, а това неминуемо ще доведе до сътресение в културата на българското общество.

Ето защо смятаме, че описаната ситуация изисква спешни мерки за помощ в областта на културата – мерки, каквито се предприемат във всички европейски страни (за да Ви бъдем полезни, прилагаме файл с ориентировъчна информация, събрана от нас със съдействието на колегите ни от европейските преводачески организации). В този смисъл подкрепяме исканията на независимия културен сектор за създаването на Структурен и Социален фонд към Министерство на културата. 

По отношение на преводачите настояваме кризисните мерки да включат минимум: 1) поемане на осигурителните вноски на самоосигуряващите се преводачи за времето на извънредното положение и поне месец след това, за да не са принудени те да прекратят дейността си; 2) поемане на 60% от неизплатените хонорари по вече сключени договори на преводачите. Надяваме се също, че като по-нататъшна мярка – подобна на предприетите в други държави – Министерството на културата ще осигури фонд, от който индивидуалните творци, останали без работа поради кризата, да бъдат подпомогнати финансово за определен период от време.

С увереност, че съпричастието, разбирането и навременната помощ ще ни помогнат да се справим с тежкото положение, Ви благодарим за вниманието. Бъдете здрав! 

Приложение: съгласно текста.

София, 02.04.2020 г.                                                                   С уважение, 

Управителен съвет на Съюза на преводачите в България