Daily Archives: June 13, 2019

Предстоящо издание: „Лисица“ на Дубравка Угрешич в превод на Русанка Ляпова

Представяме последния роман на Дубравка Угрешич „Лисица“ в превод от хърватски на Русанка Ляпова. Книгата е предстоящо издание на „Колибри“.

снимка: Wikipedia

Дубравка Угрешич (1949) е сред водещите писатели на съвременната хърватска литература и като всеки истински значим творец не остана затворена в рамките на своята национална литература, а отдавна е заслужила правото си да се нарече световен автор. Написала е над двадесет книги и е превеждана поне на толкова езици. Добре позната е и на българските читатели както с романите си, така и с есеистичните си творби. Последният й роман „Лисица”(2017) единодушно беше провъзгласен и от критиката, и от читателите за нейната най-зряла, най-лична и най-изстрадана книга, написана иронично, критично и с размах, със завидна ерудиция и висока проба рефлексивност. В жанрово отношение творбата е хибридна, съставена от шест части със самостойно звучене, преплетени умело в една обща тъкан, която съдържа в себе си и роман, и автобиография, и пътепис, и есе, и феминистки манифест, и критически очерк върху съвременността. Книгата е неуловима и загадъчна като самата лисица, която се появява ту като метафора, митично същество, тотем на писателите, ту като истинска плашлива животинка. Редом с всичко останало „Лисица” е и посвещение на писането и писателите, на руските авангардисти, на творците, писали „под угрозата на меча”, на тези, чиито разкази променят читателите.

Предлагаме откъс, подбран от преводачката.

Continue reading