Поезия в метрото: Янис Рицос в превод на Здравка Михайлова

На 26 март стартира официално проектът “Поезия в метрото”, трета подред културна акция, която се провежда в София и в други европейски столици. Става дума за проекта “ПОЕЗИЯ В МЕТРОТО”. Всеки, който пътува със  софийското метро от 26 март до 6 май, ще има възможност да прочете гръцкото, и не само, стихотворение, включено в него.

Културната акция е организирана от Генерална дирекция “Преводи” на Европейската Комисия, координатор е Полският културен институт. Стихове от 12 европейски поети ще пътуват два месеца в софийското метро. Организаторите избраха стихотворението “Отчаянието на Пенелопа” от Янис Рицос, включено в Антологията на балканската поезия “ХЕМУС” (изд. “Приятели на сп. Анди”, Атина, български том, 2007, преводачески колектив) и в поетичната антология “Писмената на зрящия” (изд. Стигмати, 2009, София, прев. Здр. Михайлова), отличена с Държавната награда на Гърция за превод (2010).

Повече за проекта “Поезия в метрото” на линковете по-долу:

http://evropaworld.eu/stihotvorenieto-na-yanis-ritsos-ot-poeziya-v-metroto-2018/

http://sofia.czechcentres.cz/program/travel-events/poezie-v-metru-2018/

 

Ето и самото стихотворение на Рицос, което “пътува” в метрото:

 

ЯНИС РИЦОС

ОТЧАЯНИЕТО НА ПЕНЕЛОПА

 

Не че не го разпозна в светлината на огнището; не заради

просяшките дрипи, в които беше преоблечен – не; съзря ясни знаци;

белега на коляното му, яките му плещи, хитроумния поглед. Ужасена,

облегна гръб на стената, търсеше някакво оправдание,

още една кратка отсрочка да не отговори,

да не се издаде. И тъй, тя бе пожертвала за него двайсет години,

за този подгизнал в кърви белобрад мъж? Хвърли се безмълвна на стола,

огледа бавно избитите женихи по пода, сякаш гледаше

мъртви собствените си желания. И „добре дошъл” му рече,

а гласът й стори й се чужд, далечен. Станът й в ъгъла

хвърляше решетъчни сенки върху тавана; а птиците, изтъкани

с ярка червена прежда върху зелен листак, изведнъж

помръкнаха в тази нощ на завръщане – пепеляви и черни,

летейки ниско в плоското небе на последното й търпеливо очакване.

 

Превод от гръцки: Здравка Михайлова