Димана Тодорова Иванова

Работни езици: чешки, словашки, френски, английски

Област на преводаческа дейност: художествена литература – поезия и проза

Кратка биография: Димана Иванова е родена в гр. Варна на 06.08.1979 год. Завършва СУ „Св. Климент Охридски с две специалности: Славянска филология с профил чешки език и литература и Френска филология. През 2011 год. защитава докторска степен към Института по сравнително литературознание към катедрата по чешка литература на Карловия университет в град Прага, Чехия с дисертационна работа върху поезията на чешките декаденти в сравнителен аспект. Автор е на две стихосбирки, поезията й е публикувана във водещи литературни издания и антологии в България, Чехия, Словакия, Англия, Румъния, Канада, Македония, Испания, Латинска Америка, САЩ и др. Сътрудничи на чешкото литературно издание www.iliteratura.cz, както и на сп. „Сънародник“ в Словакия, където от 2014 до 2016 година е и член на редакционния екип на изданието. От 2012 до 2017 година работи като учител по френски език в Словакия. От 2017 година до днес работи като учител по български език и литература в Българско училище „Боян Мага“ в Лондон. Член е на Съюза на българските преводачи, Съюза на чешките журналисти, Чешко-словашката асоциация по сравнително литературознание и поетичните сдружения “Pars Artem” в Словакия и “Poetas del mundo” в Латинска Америка.

Избрани преводи:

  • Тереза Рийдълбаухова. Една дълга нощ в Бискупов. Пловдив, 2011. ИК Жанет-45. Превод от чешки език: Димана Иванова.
  • Петер Били. Светият демон. София, 2011. Изд. „Ерго“. Превод от словашки език: Димана Иванова.
  • Ekaterina Josifovová. Útla knižka. Kopčany, 2017. Vyd. Forza Slovakia. Preklad: Dimana Ivanovová a Igor Krucovčin.

Награди:

  • Трета награда за превод на разказа „Калокагатия“ на Франтишек Гелнер от конкурса „По стъпките на Григор Ленков“ на Чешки център в София;
  • Втора награда за превод на поезия от Катержина Рудченкова от конкурса „По стъпките на Григор Ленков“ на Чешки център в София;
  • Награда на Съюза на преводачите в София за ярки постижения в областта на превода на художествена литература от български на чужд език.

Данни за контакт: dimanaiv@abv.bg