Daily Archives: September 2, 2017

Две приказки на Алексей Николаевич Толстой в превод на Тодорка Минева и Венета Георгиева-Козарева

Представяме сборника “Приказки” на Алексей Николаевич Толстой в превод от руски на нашите колеги Венета Георгиева-Козарева и Тодорка Минева. Художник на корицата е Борис Праматаров. Книгата е скорошно издание на СОНМ. 

Сборникът включва “Русалкини приказки”, “Сврачешки приказки”, “Приказки и разкази за деца”, обработка на руски народни приказки от автора и др. Негов съставител е известният етнограф и изследовател на руската народна и литературна приказка С. Я. Серов.

Предлагаме приказките “Иван и Маря” в превод на Тодорка Минева и “Свраката” в превод на Венета Георгиева-Козарева.

 

Continue reading