Слава Янакиева

Работни езици: английски, руски

Област на преводаческа дейност: Теоретични изследвания в областта на медиевистиката, богословието и визуалните изкуства.

Кратка биография: Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията ѝ са в областта на религиозното кино и медиите, както и средновековния театър и празнична култура. Публикувала е множество статии по тези теми в различни научни издания. Понастоящем чете лекционни курсове в бакалавърската програма на специалност Културология в СУ „Св. Климент Охридски” и специалност Сценография в НХА. Член е на Института по средновековна философия и култура, Византийска работна група, Съюза на българските филмови дейци (гилдия кинокритика) и на Съюза на артистите в България (гилдия театрална критика). Съавтор е на две антологии по Средновековна визуална култура.

Избрани преводи:

  • Zizioulas, Jean, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (St. Vladimir’s Seminary Press, 1985) / Иоан Д. Зизиулас, Битието като общение, Фондация „Комунитас”, София, 2013
  • Kantorowicz, Ernst Hartwig, The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology (Princeton University Press, 1997) / Ернст Канторовиц, Двете тела на краля. Изследване на Средновековното политическо богословие), ИК “Лик”, София, 2004
  • Archbishop Kallistos Ware, The Mystery of Personhood. Essays on Hesychasm, 2002. / Архиепископ Калистос (Уеър), Тайнството на човешката личност. Исихастки студии, Лик, София, 2002
  • Florovsky, Georges, The Byzantine Fathers of the Sixth to Eighth Century, 2000 / Георгий Флоровски, Византийските отци. V-VІІІ век., Тавор, София, 2000
  • Florovsky, Georges, The Eastern Fathers of the Fourth Century, 1999 / Георгий Флоровски, Източните отци от ІV век.Тавор,София, 1999

Данни за контакт: e-mail: slava.yanakieva@gmail.com