Евелина Валентинова Хайн

Работни езици: китайски, немски, английски, руски

Област на преводаческа дейност: хуманитаристика, художествена литература

Кратка биография: Евелина Хайн е асистент в Катедра „Езици и култури на източна Азия“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ (от 2007 г), където преподава китайска средновековна литература, китайски фолклор, фолклор на източна Азия, както и курсове по практически китайски език (устен превод). Доктор е на СУ от май 2018 г. с тема на дисертацията „Култът към планината Тайшан във фолклорно-религиозната традиция на Китай (с акцент върху образа на женското божество)”. Специализирала е в Германия и Китай. Професионалните й интереси са свързани с фолклора и народните религии на източна Азия, както и с преводи на хуманитаристика и художествена литература.

 Избрани преводи:

  • Китайската мечта за велико национално възраждане: избрани откъси от речи и изказвания”, Си Дзинпин, превод от китайски и коментар съвместно с Тодор Радев, София, 2015 издателство “Изток-Запад”.
  • Основни познания за китайската култура, превод от китайски език, Пекин 2014, двуезично издание на издателство Beijing Language and Culture University Press.
  • Лексикон на китайските символи” , Волфрам Еберхард, превод от немски, бележки, София 2005, издателство “Изток-Запад”.
  • Религиите на Китай”, Даниъл Оувърмайър, в: “Религиозните традиции на света”, превод от английски, София 2005, издателство “Изток-Запад”.
  • Живот в здраве – традиционни китайски техники за поддържане на добро здраве”, Цън Циннан и Лиу Даоцин, превод от английски, София 2004, Издателство “Изток – Запад”.
  •  „Портите на Дракона: Постигане на Великото Дао-пътят на съвременния даоски наставник Уан Ли“, Чън Кайгуо и Джън Шунчао, превод от руски, София 2003, Издателство “Изток-Запад”.
  • Пиеш ли вода, мисли за извора” – сборник с китайски пословици, съставителство, превод от китайски, уводна статия, София 2003, Издателство “Изток-Запад”.
  • Древният Китай” (Историята на Китай от древноста до 1911г), Хелвиг Шмид Глинцер, превод от немски, София, 2002, издателство “Лик”.
  • Непознатият Изток” – сборник с преводи на образци от азиатската литература, участие с превод от китайски на гл. I от романа “В търсене на неповторимата” от трилогията “Бронзовата епоха“ на Уан Сяобо, София, 2001, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Данни за контакт:    evelinahein@abv.bghein@uni-sofia.bg