Запис от дискусията “Между текста и контекста. Говорят преводачите на кратки разкази”

Предлагаме запис със съкращения на дискусията, организирана от издателство СОНМ на 16 ноември 2016 г. в зала 4 на НДК., с преводачите на деветте сборника с разкази, публикувани в рамките на проекта „Разказът – един пренебрегнат жанр“, подкрепен от Програма „Креативна Европа“ на ЕС

Водещ:
Дария Карапеткова
доцент в катедра „Романистика“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ и ръководител на италианския
модул към магистърска програма „Преводач-редактор“ в същия университет

Участници:
Тодорка Минева – главен редактор на издателството и преводач от френски език
Светла Кьосева – преводач от унгарски
проф. д-р Правда Спасова – преводач от полски
доц. д-р Рени Йотова – преводач от френски
Русанка Ляпова – преводач от сръбски
Рада Шарланджиева – преводач от босненски
доц. д-р Добромир Григоров – преводач от чешки
Красимир Кавалджиев – преводач от френски

Части от дискусията бяха публикувани първо в “Литературен вестник”.