Daily Archives: February 28, 2016

“Животинско мляко” от сборника на Афанасиев “Руски вълшебни приказки” в превод на Здравка Петрова

Първото голямо издание на автентично народни руски  приказки е било това на А. Н. Афанасиев (8 тома, 1855-1863).

Преди появяването на сборника на Афанасиев автентичната руска приказка е била почти неизвестна. Издавани са само пъстри панаирджийски книжки и всякакви стилизирани обработки и преработки на народни приказки в авантюрни вълшебно-рицаruski prikazkiрски романи. Вече имало голям брой сборници народни песни, но „селската” приказка все още била пренебрегвана. Не й се признавали права на литературно гражданство. Трябвало да се изяви поетичният гений на Пушкин, та за пръв път да бъде разбрана истинската народност на руската приказка. Била е нужна проницателността на Белински, та за пръв път теоретично да се определят основите на философията и естетиката на народната поезия, включително на приказката.
За пръв път благодарение на Афанасиев читателят вижда руската приказка в цялото й богатство и разнообразие, в истинската й красота, неразкрасена и неподправена. За разлика от повечето свои предшественици, които са се занимавали със събиране и публикуване на произведения на народното творчество, Афанасиев се е стремял да запази всички особености на първоначалните записи на приказките, без да си позволява каквито и да било литературни преработки на тези записи.

Изданието на СОНМ е първи опит за представяне в България на част от това събрание – вълшебните приказки. Предлагаме приказката “Животинското мляко”, подбрана и предоставена за сайта от преводачката, нашата колега Здравка Петрова.

 

Continue reading