Лилия Рачева-Стратиева

Работни езици: полски, немски, английски, френски.

Област на преводаческа дейност: художествена литература; теория, история и критика на превода

Кратка биография:

Лилия Рачева е автор на четири книги за деца: “Приказки за всеки ден”, НМ 1975, “Снежната баба”, Отечество 1982, “Хилядолетна София”, Отечество 1985, “Освободителят на скаридите” Отечество 1987.

Лилия Рачева е също така известен специалист по детска литература, автор на над 100 статии по въпросите на детската литература, печатани освен на български, също и на английски, френски, немски, полски, китайски, унгарски и други езици. През 1996 и 1998 година е член на международното жури за наградата “Андерсен”, най-голямата международна награда за детска литература. Засега единствен член на това жури от Бьлгария. 1987, 1990 тя е член, а през 1998, 2000 председател на международното жури за наградата “Януш Корчак”. В продължение на четири години (2000-2004) е редактор на международното теоретично списание за детска литература “Букбърд“. Била е издател главно на детска литература, а през периода 1979 –1991 водещ на телевизионното предаване за детска литература “В света на книгите”.

От 2000 година досега работи по Европейски образователни проекти, свързани с детската литература.

Избрани преводи:

 • Людвик Йежи Керн, Фердинанд Великолепни, София, Народна младеж 1972, 167 стр.
 • Тадеуш Конвицки, Зверочовекопризрак, Пловдив,  Хр., Г. Данов 1974, 220 стр.
 • Едмунд Нижурски, Способ за Алкивиад, София, Отечество, 1976, 207 стр.
 • Юлиан Кавалец, Отреден на земята, София, Народна култура, 1977 г. 148 стр.
 • Бохдан Чешко, Елегия, София, Народна култура 1978, 262 стр.
 • Ян Бжехва, Академията на господин Мастилено Петно, София, Отечество, 1978, 87 стр.
 • Ярослав Ивашкевич , Мефисто-валс, София, Музика 1981, 295 стр.
 • Корнел Филипович, Бялата птица, Пловдив, Хр. Г. Данов 1980, 229 стр.
 • Людвик Йежи Керн, Фердинанд Великолепни, Събуди се, Фердинанд, София, Отечество, 1981, 263 стр.
 • Мария Кунцевичова, Тристан 1946, Пловдив, Хр. Г. Данов, 1983, 279 стр.
 • Йежи Путрамент, Атентатът във вълчето леговище,София, Партиздат 1983, 99 стр.
 • Ян Парандовски, Цар на живота, София, Народна Култура 1986, 214 стр.
 • Ян Парандовски, Слънчев часовник, София, Отечество, 1988, 192 Стр.
 • Йежи Путрамент Войната, София, Партиздат, 1988, 367 стр.
 • Ренате Велш, Вампи, София, Гея Либрис, 2007, 111стр.
 • Юта Траибер, Франка, София, Панорама плюс, 2010, 148 стр.
 • Кирстен Бойе, Това да не ви е Чикаго, София, Панорама плюс, 2010
 • Михаел Енде, Училище за вълшебства, София, Дамян Яков, 2011, 264 стр.

Награди:

 • Орден за принос към полската култура
 • Първи носител на Международната награда на полската секция на IBBY за популяризиране на полската детска литература в чужбина

Данни за контакт:

e-mail: lilia.ratcheva@gmail.com