Здравка Петрова

Здравка Петрова

Работни езици: български, руски, английски

Област на преводаческа дейност: рускоезична художествена проза и хуманитаристика

Кратка биография: Руска езикова гимназия в Пловдив, магистър по руска филология СУ „Св. Климент Охридски”, втора специалност английска филология; редактор в Издателство „Христо Г. Данов”; преподавател по „Стилистика на превода” в ПУ „П. Хилендарски”; пенсионерка.

Избрани преводи:

 • А. Чехов „Платонов”
 • К. Чуковски „Сребърният кръст”
 • А. Рибаков Тетралогия „Децата на Арбат”
 • А. Приставкин „Пренощува облачето златно”
 • В. Аксьонов „Остров Крим” и др.
 • В. Гросман „Живот и съдба”
 • Ф. Сологуб „Малкият демон”
 • Л. Толстой, „Ана Каренина”
 • М. Лермонтов „Герой на нашето време”
 • Д. Хармс „Разкази” (под печат)

Награди:

 • Награда „Пловдив” за високи постижения в културата – 1995
 • Награда на Дружеството на преводачите в Пловдив – 1996
 • Награда на Съюза на преводачите в България – 1996, 2006, 2007

Данни за контакт:

Email: zdravka.petrova@gmail.com

Интервю на Марин Бодаков със Здравка Петрова във в. “Култура”, 31.10.2014 г.