Първан Йосифов Първанов – Черкаски

Първан Йосифов Първанов - ЧеркаскиРаботни езици: френски и български

Област на преводаческа дейност: художествена литература и поезия.

Кратка биография: Роден в с. Черкаски, област Монтана. Завършил Френска филология с втора специалност Български език и литература. Работил като учител в гр. Лом, Айтос, Поморие, Бургас и София. През периода  1996 – 2008 години е преподавател по френски и български езици в Лесотехнически университет – София. Специализирал във Франция – Гренобъл ”Методология на преподаването на френски език” и  в Париж “Френски език и цивилизация”. Живее със семейството си в гр. София.

Избрани преводи:

  • “Романът за Тристан и Изолда”, възобновен от Жозеф Бедие. 1985г.
  • Литературно-критическо наследство на Е.Зола  /том 6/. 1986г.
  • “Бразди в океана”, роман от Веркор.

Награди: Награди от участия в национални литературни конкурси: “Поезия и песен на Балкана”, Дряново – 77г.; Първи мелнишки  вечери на българската поезия.

Данни за контакт:

  • тел: 0877 37 27 02   и   02 973 42 48
  • email: tcherkaski@abv.bg