Калоян Веселинов Праматаров

Калоян Веселинов ПраматаровРаботни езици: Френски, английски, латински, старогръцки

Област на преводаческа дейност: Европейска проза, хуманитаристика

Кратка биография:

2011–2014 – Докторант по тракийска и римска археология, СУ „Климент Охридски“

2008–2010 – Магистър по тракийска археология, СУ „Климент Охридски“

2003–2007 – Бакалавър по археология, СУ „Климент Охридски“

1997–2003 – Езикова гимназия “Св. София”, София

В периода 2008-2014 г. многобройни преводачески специализации в Международния колеж за литературни преводачи в гр. Арл, Франция, Преводачески колеж „Лорен“, Швейцария, Международен колеж за литературни преводачи, Сенеф, Белгия, Преводаческо ателие в Рарон, Швейцария и др.

Избрани преводи:

В областта на художествената литература:

  • Швоб, Марсел, «Царят със златната маска» и други фантастични истории, Сонм, 2013 ;
  • Роденбах, Жорж, Изкуството в изгнание, Сонм, 2011;
  • Нодие, Шарл, Фантастични истории, Сонм, 2010 ;

В областта на хуманитаристиката:

  • Сержан, Бернар, Книга за героите на келти и гърци, Сонм, 2011 ;
  • Дос, Франсоа, Ходът на идеите. Историята на интелектуалците – интелектуалната история, Сонм, 2007;
  • Пиарота, Мирей, Жените в приказките. Истинското лице на Гретел, Сонм, 1-во изд. 2003, 2-ро изд. 2006.

Данни за контакт: