Румяна Л. Станчева

Работни езици: френски, румънски, английски

Област на преводаческа дейност: поезия, художествена проза, хуманитаристика

Кратка биография: Румяна Л. Станчева е професор, дфн в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор на монографични изследвания по Сравнително литерату­рознание. Основател на Академичния кръг по Сравнително литературо­знание и негов първи председател (2001–2011); член на Научния съвет на Обществото по теорията и практиката на превода (SEPTET), Страсбург; член на Управителния съвет на СПБ. Още на адрес:

  • http://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/R.Stancheva.pdf
  • http://encls.net/?q=profile/roumiana-l-stantcheva

Избрани преводи

  • Victor Hugo. Poèmes: Виктор Юго. Избрани творби. Том 7, (Поезия). Превод на част от стихотворенията. София, НК, 1990.
  • Jacques Prévert. Poèmes: Жак Превер. Как да нарисуваш птица. Двуезична стихосбирка. Превод на част от стихотворенията. София, Колибри, 2000.
  • Ana Blandiana. Poeme și eseuri: Ана Бландиана. Коридори с огледала. Сб. Поезия и есета. Съставителство, превод от румънски и предговор. София, Изд. Балкани, 2005, 312 с. (Hаграда на СПБ).
  • Dumitru Ţepeneag. La belle Roumaine : Думитру Цепеняг. Красивата румънка. Роман. София, Изд. Балкани, 2010.
  • Ana Blandiana. Refluxul sensurilor : Ана Бландиада. Отлив на смисъла. Нови стихотворения. София, Изд. Балкани, 2010.
  • Gabriela Adameșteanu. Provizorat : Габриела Адамещяну. Временното. Роман. София, Мага уелдинг, 2013.
  • Norman Manea. Intoarcerea huliganului: Норман Маня. Завръщането на хулигана. Роман. Изд. Балкани, 2013.

Награди: Доктор хонорис кауза на Университета на Артоа (2002); Кавалер на френския „Орден на Академичните палми” (2004); Награда за превод поезия (СПБ, 2006).

Данни за контакт:

  • R.L.Stantcheva@gmail.com